marzec/kwiecień 2017

# 40
marzec/kwiecień 2017

5 KALENDARIUM – M.IN. KONFERENCJA NEW AGING POLSKA
10 RELACJE – M.IN. NAGRODA ARCHITEKTONICZNA PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY
20 LEAD NUMERU – POLSKI CEMENT W ARCHITEKTURZE
46 MIĘDZY KSIĄŻKAMI: POCHWAŁA CIENIA / TEATR W BUDOWIE. DZIENNIK PODRÓŻY / LE CORBUSIER. ARCHITEKT JUTRA
47 KONKURS | ROZBUDOWA HALI „URANIA” W OLSZTYNIE
60 IKONY DESIGNU - FABRYKA SAMOCHODÓW TATRA I JEJ LIMUZYNY DLA CZERWONYCH DYGNITARZY
IRMA KOZINA
64 ESEJ – SZTUKA WIDOKU
MICHAŁ HADUCH, BARTOSZ HADUCH
72 RELACJA – BENE MERENTIBUS 2016
77 PREZENTACJE – TRANSFORMACJA, REWITALIZACJA, KONSERWACJA
DARIUSZ HYC, MIROSŁAW NIZIO
87 ESEJ – WYSTAWY O ARCHITEKTURZE
ANNA CYMER
92 ESEJ – ALGORYTM MINIMUM. MUZEUM ŚLĄSKIE
BOLESŁAW STELMACH
96 ESEJ – LEKTURA KLASYKÓW
PIOTR ŚREDNIAWA
99 HISTORIA – WACŁAW ZALEWSKI 1917-2016
IRMA KOZINA
102 ESEJ – O SPITSBERGENIE TU MOWA, CZĘŚĆ II
MARIUSZ TWARDOWSKI
MIĘDZY KSIĄŻKAMI
PRZESTRZEŃ PUBLICZNA 2.0. MIASTO U PROGU XXI W. | DOROTA WANTUCH-MATLA
Książka „Przestrzeń publiczna 2.0” nie tylko opowiada o przeobrażeniach współczesnej przestrzeni między budynkami, ale też omawia w zarysie historyczne stadia jej rozwoju. Trzy główne rozdziały książki: „Ewolucja”, „Hybrydyzacja” i „Polimorfizm” podejmują rozważania na temat obserwowanych na początku XXI wieku przekształceń miast oraz znaczenia, funkcji i form dzisiejszej przestrzeni publicznej. Takie ujęcie popularnego obecnie tematu pozwala całościowo prześledzić złożony proces przemian przestrzeni miejskiej. Równie istotnym, rozwiniętym w książce wątkiem jest zjawisko wielopostaciowości przestrzeni publicznej współczesnych miast, będące konsekwencją zmian nie tylko przestrzennych, ale także cywilizacyjnych, kulturowych, społecznych i ekonomicznych.

Książka powstała dzięki przyznanemu Autorce w 2015 roku stypendium „Młoda Polska”, pochodzącemu z dotacji Narodowego Centrum Kultury.
ŹRÓDŁO: KSIĘŻY MŁYN DOM WYDAWNICZY
facebook