lipiec/sierpień 2018

# 48
lipiec/sierpień 2018

KALENDARIUM
7M.IN. DOFA 2018
WYDARZENIA
10M.IN.: BRICK AWARD 2018
TEMAT NUMERU 100 LAT W POLSKIEJ ARCHITEKTURZE
14PÓŁ WIEKU
Marta Leśniakowska
KONKURS
42DYPLOM ROKU 2018. DOROCZNA NAGRODA IM. ZBYSZKA ZAWISTOWSKIEGO
MIĘDZY KSIĄŻKAMI
64BETONIA / DRZEWA / JAKIMI MÓWIMY JĘZYKAMI
IKONY DESIGNU
66WYSTAWA Z DRUGIEJ STRONY RZECZY. POLSKI DIZAJN PO 1989 ROKU
Irma Kozina
ARCHITECTOURISM
70FORMUŁA SUKCESU
Michał Haduch, Bartosz Haduch
RELACJA
84W NIECCE JEZIORA
Magda Wypusz, Marta Adamczak
ESEJ
88MORDOR STRASZY I INSPIRUJE
Anna Cymer
ESEJ
94CZERWONE ZNACZY IDŹ
Maciej Stasiowski
FELIETON
100MODERNIZM CZY TEŻ MODA-IZM
Piotr Średniawa
MIĘDZY KSIĄŻKAMI
TWÓRCY I DZIEŁA WARSZAWSKIEJ SZKOŁY ARCHITEKTURY 1915-2015 - Konrad Kucza-Kuczyński

Przygotowanie do zawodu związane jest na ogół z jakością Szkoły. Dobra Szkoła pozostawia wartości tworzące trwałe cechy jakości zawodowego życia, ale również czułą pamięć o niej. Dedykacja tych zapisów moim profesorom, Zygmuntowi Kamińskiemu i Bohdanowi Pniewskiemu jest symbolem i hołdem dla wszystkich nauczycieli warszawskiego Wydziału Architektury. Tych, jak Kamiński z uporem tworzących jej zręby w trudnych czasach 1915 i 1920 roku, jak i Pniewski – jej wczesny absolwent, później uznany twórca i nauczyciel. A dla współczesnych absolwentów i nauczycieli to przypomnienie chlubnych wzorców i śladów.
Książka o własnej Szkole nie musi być obiektywna. To prawo generacji, która w półwiecze jej istnienia, w czasach również niełatwych, uczyła się jeszcze od mistrzów mądrej architektury międzywojnia. Zapisuje pamięć o nich w słowach wspomnień, ale przede wszystkim poprzez realizowane współcześnie dzieła architektury i urbanistyki tak warszawskiej, jak również w świadectwach Szkoły rozrzuconych po świecie przez jej wychowanków..
Rozpoczęte kolejne stulecie życia Szkoły – oby było łatwiejsze dziejowo od poprzedniego – niech będzie również naznaczone promieniowaniem historycznych tablic z czarnego granitu przy wejściu do gmachu przy Koszykowej 55…

Konrad Kucza-KuczyńskiWydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2018

facebook