wrzesień/październik 2017

# 43
wrzesień/październik 2017

5 KALENDARIUM – MIĘDZYNARODOWE BIENNALE ARCHITEKTURY
12 RELACJE – M.IN. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU UIA FRIENDLY AND INCLUSIVE SPACES AWARD
18 LEAD NUMERU
SZUCHA DOM JAKO OGRÓD
MICHAŁ OWADOWICZ
28 SZUCHA PREMIUM OFFICES
AGNIESZKA BULANDA ROZMAWIA Z ARTUREM NOWAKOWSKIM
40 MIĘDZY KSIĄŻKAMI: RZECZY, KTÓRYCH NIE WYRZUCIŁEM / HOMO URBIS / ŚLADAMI ARCHITEKTURY
41 KONKURS | KONCEPCJA ZESPOŁU BUDYNKÓW BIUROWYCH ORAZ TERENU ZIELENI MIEJSKIEJ W GDYNI
60 DOROCZNA POLSKO-NIEMIECKA NAGRODA INTEGRACYJNA BDA-SARP 2017
76 IKONY DESIGNU - ZAPOMNIANY MODERNIZM Z GŁĘBI TROPIKÓW MATA ATLÃNTICA: LINA BO BARDI
IRMA KOZINA
80 ESEJ – BERLIN CHIPPERFIELDA
MICHAŁ HADUCH, BARTOSZ HADUCH
96 HISTORIA – LOS DZIEŁA ARCHITEKTONICZNEGO
MARIUSZ TWARDOWSKI
102 ESEJ – PLASTYKA I ARCHITEKTURA – ZWIĄZEK WART UWAGI
ANNA CYMER
MIĘDZY KSIĄŻKAMI
ROZMOWY DRUGIE. ARCHITEKTURA JEST NAJWAŻNIEJSZA | EWA MAŃKOWSKA-GRIN
Pod koniec maja ukazał się trzeci już tom z serii „Architektura jest najważniejsza”, zatytułowany „Rozmowy drugie”. Tym razem Ewa Mańkowska-Grin rozmawia z historykami sztuki i krytykami architektury: Martą Leśniakowską, Małgorzatą Omilanowską, Martą A. Urbańską, Grzegorzem Piątkiem, Jackiem Purchlą, Romanem Rutkowskim, Kubą Snopkiem i Andrzejem Szczerskim.

Rozważane tematy to między innymi: chaos urbanistyczny, odpowiedzialność za przestrzeń wspólną, degeneracja krajobrazu, ekologia w projektowaniu i urbanistyce. Rozmowy biorą początek z zagadnień ogólnych, by w trakcie dyskusji przerodzić się w diagnozę sytuacji urbanistycznej i architektonicznej Polski stawianą w oparciu o detal i konkret. Spojrzenie historyków sztuki i krytyków architektury na omawianą problematykę w wielu miejscach różni się znacząco od podejścia architektów – rozmówców pierwszego tomu serii.

Ewa Mańkowska-Grin, nie ukrywając swych poglądów, nie stara się jednak rozstrzygać tego sporu na siłę. Punkt widzenia obu grup zawodowych na sytuację urbanistyczno-architektoniczną Polski w roku 2017 bywa bowiem bardzo odmienny, a stawiane tezy nie zawsze się wykluczają, częściej uzupełniają i dowodzą różnorodności możliwych postaw. Krytycy najczęściej przyjmują w rozważaniach perspektywę kulturową i historyczną. Dzięki temu zabierają nas w podróż nie tylko po Krakowie, Warszawie czy Wrocławiu, lecz także do małych polskich miasteczek i wielkich światowych metropolii, błyskotliwie i z łatwością poruszając się w przestrzeni różnych kultur i różnych czasów.

Kolekcja „ARCHITEKTURA JEST NAJWAŻNIEJSZA” jest poświęcona pamięci architekta i pedagoga, prof. TOMASZA MAŃKOWSKIEGO.


ŹRÓDŁO: WYDAWNICTWO EMG
facebook