lipiec/sierpień 2019

# 54
lipiec/sierpień 2019

5KALENDARIUM
m.in. Międzynarodowe Biennale Architektury
8WYDARZENIA
m.in. Architekci Oddziału Warszawskiego
14TEMAT NUMERU
Dyplom Roku 2019
44KONKURS
Pawilon Polski na Światową Wystawę EXPO 2020 w Dubaju
60MIĘDZY KSIĄŻKAMI
Archipelag CIAM. Listy Heleny Syrkus / Początek przyszłości / Puls Polskiej Architektury 2013-2018
62IKONY DESIGNU
Ostatni dyrektor Bauhausu: Ludwig Mies van der Rohe
Irma Kozina
ESEJ
66 Życie w kadrze
Anna Cymer
72 Algorytm Faulknera. Forensic Architecture - architektura w walce o prawa człowieka
Maciej Stasiowski
76ARCHITECTOURISM
Château La Coste
Michał Haduch, Bartosz Haduch
90POŻEGNANIE
Stanisław Niemczyk - Mistrz sztuki kościelnej
Konrad Kucza-Kuczyński, Bohdan (Biś) Lisowski, Przemo Łukasik
98RELACJA
Wystawa Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak w Nowym Yorku
Karolina Częczek
FELIETON
104 Oszpicin: nowe, bardziej zielone formy upamiętnienia
Tomasz Kobylański
110 Płomienny żywioł ognia
Piotr Średniawa
MIĘDZY KSIĄŻKAMI
TWÓRCY I DZIEŁA WARSZAWSKIEJ SZKOŁY ARCHITEKTURY 1915-2015 - Konrad Kucza-Kuczyński
Przygotowanie do zawodu związane jest na ogół z jakością Szkoły. Dobra Szkoła pozostawia wartości tworzące trwałe cechy jakości zawodowego życia, ale również czułą pamięć o niej. Dedykacja tych zapisów moim profesorom, Zygmuntowi Kamińskiemu i Bohdanowi Pniewskiemu jest symbolem i hołdem dla wszystkich nauczycieli warszawskiego Wydziału Architektury. Tych, jak Kamiński z uporem tworzących jej zręby w trudnych czasach 1915 i 1920 roku, jak i Pniewski – jej wczesny absolwent, później uznany twórca i nauczyciel. A dla współczesnych absolwentów i nauczycieli to przypomnienie chlubnych wzorców i śladów.
Książka o własnej Szkole nie musi być obiektywna. To prawo generacji, która w półwiecze jej istnienia, w czasach również niełatwych, uczyła się jeszcze od mistrzów mądrej architektury międzywojnia. Zapisuje pamięć o nich w słowach wspomnień, ale przede wszystkim poprzez realizowane współcześnie dzieła architektury i urbanistyki tak warszawskiej, jak również w świadectwach Szkoły rozrzuconych po świecie przez jej wychowanków..
Rozpoczęte kolejne stulecie życia Szkoły – oby było łatwiejsze dziejowo od poprzedniego – niech będzie również naznaczone promieniowaniem historycznych tablic z czarnego granitu przy wejściu do gmachu przy Koszykowej 55…
Konrad Kucza-Kuczyński

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2018

facebook