listopad / grudzień 2018

# 50
listopad / grudzień 2018

KALENDARIUM
7m.in. Architektura niepodległości w Europie Środkowej
WYDARZENIA
10m.in. Obiekt Roku w systemach Aluprof
TEMAT NUMERU |100 LAT W POLSKIEJ ARCHITEKTURZE
14Kilka uwag na marginesie dyskusji o architekturze ostatnich kilkunastu lat, toczonej z okazji 100. rocznicy zjednoczenia ziem polskich i odzyskania pełnej podmiotowości politycznej przez naród polski
Michał Owadowicz
KONKURS
34Międzynarodowe Centrum Muzyki w Żelazowej Woli
MIĘDZY KSIĄŻKAMI
54Od Pałacu do Rotundy / O rajskim domu Adama / Jerzy Staniszkis. Architekt
IKONY DESIGNU
56W Saint-Étienne "Ornament jest zbrodnią". Niezwykła kolekcja dwudziestowiecznego dizajnu z czołowego ośrodka przemysłowego dawnego Regionu Rodano-Alpejskiego
Irma Kozina
ESEJ
60Jak mieszkać? Kwestie mieszkaniowe w Polsce w XXI wieku
Anna Cymer
ARCHITECTOURISM
66Hong Kong Fostera
Michał Haduch, Bartosz Haduch
NAGRODA
80Nagroda Integracyjna BDA | SARP 2018
RELACJA
96Mood for Wood
Magda Wypusz
ESEJ
104Bezkrólewie. Ambasador utopii, apostoł koloru, uchodźca – Bruno Taut
Maciej Stasiowski
FELIETON
108Malowniczość
Piotr Średniawa
MIĘDZY KSIĄŻKAMI
ARCHITEKTURA W POLSCE 1945-1989 - Anna Cymer
"Architektura w Polsce1945-1989" to prawdopodobnie pierwsza książka, która w sposób systematyczny porządkuje wiedzę o architektonicznym dziedzictwie tej epoki, opisując najważniejsze realizacje i architektów oraz kontekst polityczny, społeczny i ekonomiczny, w którym powstawała architektura.

Jak pisze autorka „wbrew pozorom lata 1945 – 1989 nie były homogeniczne – realia, w jakich działali architekci, możliwości inwestycyjne, rozwiązania stylowe czy konstrukcyjne zmieniały się na przestrzeni lat. Podobnie, jak wyjątkowo wtedy istotny dla budownictwa klimat polityczny.”

Opracowanie zostało przygotowane w porządku chronologicznym, jednak dzieli się na siedem tematycznych rozdziałów, od „Odbudowy”, przez „Socrealizm” po „Architekturę sakralną”. Tekstowi towarzyszy około sto pięćdziesiąt zdjęć najciekawszych i najbardziej istotnych realizacji.

Wydawca: Centrum Architektury oraz NIAiU. Warszawa 2018
facebook