wrzesień/październik 2019

# 55
wrzesień/październik 2019

5 KALENDARIUM
Między innymi: Gdynia - Tel Awiw. Wystawa o spełnionych marzeniach
8 WYDARZENIA
Między innymi: Nagroda Architektoniczna POLITYKI
16 TEMAT NUMERU
Nagroda Roku SARP 2018
80 KONKURS
Planeta Lem w Krakowie
92 MIĘDZY KSIĄŻKAMI
Barozii, Veiga / Splatać otwarty świat / System do mieszkania
94 IKONY DESIGNU
Współczesne Niemcy w obliczu stulecia Bauhausu
IRMA KOZINA
98 ESEJ
Recykling przestrzeni
ANNA CYMER
102 ARCHITECTOURISM
Róża pustyni
MICHAŁ HADUCH, BARTOSZ HADUCH
114 NAGRODA
Doroczna Polsko-Niemiecka Nagroda Integracyjna BDA-SARP 2019
128 RELACJA
Społeczna rola architekta na przykładzie działalności organizacji Architecture Sans Frontières
BEATA GULA, KARINA KLIŃSKA, ŁUKASZ MAZUR
132 FELIETON
Od zwykłych obiektów do niezwykłej architektury - czyli od pól uprawnych do Żółtych Domów
BEATA STOBIECKA
136Życiodajny żywioł woda
PIOTR ŚREDNIAWA
MIĘDZY KSIĄŻKAMI
JERZY STANISZKIS ARCHITEKT - Magdalena Stopa
Kolejna książka cenionej autorki trylogii Ostańców i pierwsza wyczerpująca biografia architekta, grafika i charyzmatycznego nauczyciela, autora pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej przy gmachu Sejmu RP. Biografia powstała w oparciu o bogate archiwum rodzinne, a także na podstawie rozmów z przyjaciółmi i członkami rodziny, których wypowiedzi i wspomnienia są przywoływane na kartach książki.

Profesor nie mówił o architekturze bez ołówka w ręku i kartki. Gdy opowiadał, ręka mu sama chodziła. To było kapitalne, ale też onieśmielało studentów, bo nikt nie potrafił mu dorównać.
Andrzej Bulanda, architekt

Gdy Jerzy zaczął przyjeżdżać do Polski w latach 70., cięgle powtarzał, że potrzebna jest ta wymiana [studencka]. Wydawało mi się to wówczas, podobnie zresztą jak wszystkim, zupełnie nierealne. Mówił nam, że pójdzie do ministra albo do premiera i wytłumaczy, że to trzeba załatwić, bo to jest bardzo ważne. Uważałam, że jest trochę oderwany od rzeczywistości, przyjeżdża tutaj z innego świata i nie rozumie realiów, w jakich żyjemy. On jednak zrealizował swój fantastyczny plan !
prof. Magdalena Staniszkis

Wydawca: Salix Alba 2018facebook