lipiec/sierpień 2018

# 48
lipiec/sierpień 2018

KALENDARIUM
7M.IN. DOFA 2018
WYDARZENIA
10M.IN.: BRICK AWARD 2018
TEMAT NUMERU 100 LAT W POLSKIEJ ARCHITEKTURZE
14PÓŁ WIEKU
Marta Leśniakowska
KONKURS
42DYPLOM ROKU 2018. DOROCZNA NAGRODA IM. ZBYSZKA ZAWISTOWSKIEGO
MIĘDZY KSIĄŻKAMI
64BETONIA / DRZEWA / JAKIMI MÓWIMY JĘZYKAMI
IKONY DESIGNU
66WYSTAWA Z DRUGIEJ STRONY RZECZY. POLSKI DIZAJN PO 1989 ROKU
Irma Kozina
ARCHITECTOURISM
70FORMUŁA SUKCESU
Michał Haduch, Bartosz Haduch
RELACJA
84W NIECCE JEZIORA
Magda Wypusz, Marta Adamczak
ESEJ
88MORDOR STRASZY I INSPIRUJE
Anna Cymer
ESEJ
94CZERWONE ZNACZY IDŹ
Maciej Stasiowski
FELIETON
100MODERNIZM CZY TEŻ MODA-IZM
Piotr Średniawa
MIĘDZY KSIĄŻKAMI
AWERS/ REWERS. ARCHITEKT BOHDAN LACHERT - Katarzyna Uchowicz
W katalogu towarzyszącym wystawie, twórczość Bohdana Lacherta została opisana z perspektywy ośmiu punktów, które zdają się najlepiej oddawać charakter i walory jego architektury.
Tworzą je modernizm, Praesens, patent, eksperyment, kolor, tworzywo, polirytmia i antroposfera. Pomysł na taką konstrukcję przyniosła skłonność samej awangardy do upraszczania, kodyfikowania, poszukiwania algorytmów. Osiem punktów stanowi tu pretekst do nakreślenia mapy artystycznej biografii jako całości, bez wyraźnego dzielenia jej na okresy przed-i powojenny.
Integralną częścią katalogu są reprodukcje projektów i fotografii (150), dokumentujące plastyczny „język” architekta oraz szata graficzna publikacji, odpowiadająca charakterowi opisanej architektury oraz nawiązująca do eksperymentów graficznych Bohdana Lacherta.

Katarzyna Uchowicz


Wydawca: Muzeum Architektury we Wrocławiu, 2018facebook