REDAKCJA:

00-366 WARSZAWA

FOKSAL 2

(+48) 22 826 39 31

 

AGNIESZKA BULANDA – REDAKTOR NACZELNA

agnieszka.bulanda(at)archsarp.pl

 

 

SEBASTIAN DOROSIŃSKI – SZEF DZIAŁU REKLAMY

sebastian.dorosinski(at)archsarp.pl

(+48) 22 827 75 39

 

 

STALI WSPÓŁPRACOWNICY:

ANNA CYMER

BARTOSZ HADUCH

MICHAŁ HADUCH

IRMA KOZINA

KONRAD KUCZA-KUCZYŃSKI

MACIEJ SKAZA

PIOTR ŚREDNIAWA

MARIUSZ TWARDOWSKI

 

 

 

 

RADA PROGRAMOWA:

MAGDALENA STANISZKIS

MARTA A. URBAŃSKA

MARCIN BRATANIEC

RYSZARD JURKOWSKI

WŁODZIMIERZ MUCHA

MACIEJ MIŁOBĘDZKI

BOLESŁAW STELMACH

 

 

KOORDYNATOR Z RAMIENIA PREZYDIUM ZG SARP:

MARCIN SADOWSKI

 

PROJEKT GRAFICZNY PISMA

STUDIO KNOCKOUTDESIGN

 

OPRACOWANIE I SKŁAD
TO/STUDIO

 

RYSUNKI
TOMASZ JAKUBOWSKI

 

TŁUMACZENIE

ALEKSANDRA PIEKOSZEWSKA

 

 

 

WYDAWCA:

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH /SARP/

00-366 WARSZAWA

FOKSAL 2

ARCH #57
STYCZEŃ/LUTY 2020
facebook