KONKURS | WNĘTRZE ROKU
Termin zgłoszeń : 01.07.2019

 

Stowarzyszenie Architektów Wnętrz zaprasza do udziału w największym, niezależnym konkursie dla architektówWnętrze Roku. Celem inicjatywy jest wyłonienie i prezentacja najlepszych projektów projektów polskiej architektury wnętrz, powstałych w latach 2015-2018.

Założeniem edycji 2019 jest wyłonienie i prezentacja najlepszych projektów polskich architektów wnętrz zrealizowanych w latach 2015 – 2018 w Polsce w dwóch kategoriach (wnętrze publiczne i wnętrze mieszkalne).

Kryteria: doskonała jakość projektu, najwyższy poziom designu, umiejętność realizacji projektu od idei projektu po wykonanie oryginalnych produktów z poszanowaniem praw autorskich.

Kryterium niezależności konkursu ma potwierdzać brak możliwości uwzględniania w ocenie projektu zastosowania najróżniejszych marek czy produktów. Partnerzy konkursu nie mogą mieć wpływu na ocenę projektów.

Uczestnikami mogą być architekci, architekci wnętrz,  projektanci (każdy, kto zawodowo zajmuje się architekturą, architekturą wnętrz i posiada  kierunkowe wykształcenie wyższe). Projekty mogą zgłaszać uczestnicy indywidualni oraz grupowi (nie więcej niż trzy prace). Uczestnicy konkursu mogą przedstawić w konkursie wyłącznie swoje prace, do których przysługują im pełne prawa autorskie. W przypadku, gdy autorów jest kilku, wszyscy autorzy muszą być wymienieni w zgłoszeniu.

W Konkursie nie mogą brać udziału Założyciele SAW, jurorzy oraz osoby współpracujące na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego z Koordynatorem Konkursu lub innymi podmiotami biorącymi udział w organizacji Konkursu. Łączna pula nagród: 100.000 PLN.

 

 

W jury zasiądą: Szymon Brodziak, Kasia Kuo Stolarska, Robert Majkut, Bibianna Stein Ostaszewska oraz Anna Wojczyńska. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Międzynarodowych Targów Wyposażenia Wnętrz Warsaw Home 2019 i szeroko opublikowane w mediach.

 

 

Terminy:

  1. a) I etap: 23 kwietnia-1 lipca 2019 r. – elektroniczne zgłaszanie projektów
  2. b) II etap: 1-30 lipca 2019 r. – wyłonienie Finalistów Konkursu (dziesięciu w kategorii: wnętrze prywatne, dziesięciu w kategorii: wnętrze publiczne).
  3. c) III etap: 1 sierpnia-1 września 2019 r., nadsyłanie prac przez Finalistów w formie plansz w formacie 100 x 70 w układzie poziomym (decyduje data dostarczenia plansz)
  4. d) Finał Konkursu: w terminie 4 miesięcy od zakończenia II etapu organizacja wystawy wszystkich Finałowych projektów i uroczystej gali podczas Warsaw Home 2019.

 

Więcej na: http://saw.org.pl/

 

wnetrzerokusaw2019_plakat_A3

KONKURS | WNĘTRZE ROKU
Międzynarodowe Biennale Architektury, Kraków 2019
Termin: 08.10.2019

Miasto Kraków oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowym Biennale Architektury w Krakowie, którego najbliższa edycja (MBA Kraków 2019), odbędzie się w dniach 8-9 października 2019 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.

 

Biennale Architektury w Krakowie jest imprezą cykliczną odbywającą się od 1985 roku. Tytuł tegorocznej edycji to:  „POŁĄCZENIA — miasto i rzeka”.

 

 

Wraz ze zmianą roli historycznych centrów europejskich miast, z roli bazy przemysłowej na role rekreacyjne, kulturalne i edukacyjne, zmienia się także sytuacja rzek w miastach. Wisła, płynąca przez Kraków, była niegdyś centralną arterią transportową dla gospodarki miejskiej. To uległo zmianie. Rzeka nadaje dzisiaj miastu walorów rekreacyjnych, przez swe spokojne wody i zielone brzegi. Czy można zreinterpretować teraz ten związek między miastem a jego rzeką, nadać mu silniejsze połączenie, dać mu impuls za pomocą nowych urządzeń, nowe życie i nowe funkcje, nowe znaczenie dla całego środowiska miejskiego?

 

Stare Miasto Krakowa jest nadal zdominowane przez potężny zamek na Wawelu, którego wieże wznoszą się nad brzegami rzeki. Na północ od Wawelu, centrum miasta, z jego wspaniałą przestrzenią publiczną, Rynkiem, jako ośrodkiem, zawarte jest w granicach dawnych fortyfikacji. Obszar ten, dzisiejsze Planty, został zamieniony z początkiem XIX wieku na bujny, miejski park. W miejscu, gdzie ów okalający Stare Miasto park sięga północnej strony Wawelu i zbliża się do rzeki, z jakiegoś powodu nie nawiązuje z nią połączenia. Czy ten teren wzdłuż północnego łuku rzeki, przy zamku, mógłby stać się „brakującym ogniwem” dla miasta, gdzie Stare Miasto mogłoby spotkać się z nowymi rekreacyjnymi zasobami rzeki i historycznym znaczeniem zamku? Czy ten obszar, między Plantami a Wisłą, mógłby stać się miejscem, gdzie 13 milionów gości odwiedzających co roku Kraków, znalazłoby nowe i atrakcyjne urządzenia i gdzie mieszkańcy mogliby przeżyć doświadczenia uzupełniające miejską narrację?

 

Obszar ten, wciśnięty między Stare Miasto, zamek a rzekę, może stwarzać okazję do znalezienia niektórych odpowiedzi na pojawiające się wyzwania, za sprawą wykorzystania projektowania urbanistycznego, architektury i designu. W przyszłych dziesięcioleciach, w miarę coraz większego znaczenia zapewnienia równowagi środowiska, w sytuacji częstszych powodzi, a także większego nacisku na rekreację w zieleni i nad wodą, połączenie pomiędzy miastem a rzeką Wisłą mogłoby stanowić wyzwanie dla nowej generacji architektów i projektantów, by przemyśleli swe role w historycznym rozwoju miasta.

 

W ramach MBA Kraków 2019 zaplanowane zostały trzy konkursy:

1) Konkurs A – konkurs architektoniczno-urbanistyczny

2) Konkurs B – konkurs seminarium

3) Konkurs C – konkurs multimedialny

Pula nagród w konkursach wynosi 140 000 PLN.

Do konkursów szczególnie zaproszeni są  wszyscy profesjonaliści, absolwenci, studenci i naukowcy takich dziedzin jak: architektura, urbanistyka, fotografia, sztuka filmowa, historia, historia sztuki, dziedzictwo kulturowe, studia miejskie, socjologia, antropologia, komunikacja a także turystyka, przyroda czy geografia.

 

Prace konkursowe oceniane będą przez 7 osobowe jury, składające się z architektów i urbanistów:

Peter Butenschøn, Kurator MBA Kraków 2019, Przewodniczący Jury, architekt i planista, Oslo

Oana Bogdan, założyciel i partner Bogdan & Van Broeck, Bruksela

Lennart Grut, starszy partner Rogers Stirk Harbour + Partners, Londyn

Jan Kleihues, założyciel i partner Kleihues + Kleihues, Berlin

Wojciech Małecki (Sędzia Referent), założyciel i partner Biuro Projektowe Małeccy, Polska

Ewa Kuryłowicz, wiceprezes Kuryłowicz & Associates, Polska

Marta Sękulska-Wrońska, partner WXCA, Polska

 

Struktura organizacyjna MBA Kraków 2019:

– Kurator MBA Kraków 2019: Peter Butenschøn / Norwegia

– Komisarz MBA Kraków 2019: Marek Kaszyński

– Komisarz Konkursu A: Marcin Włodarczyk

– Komisarz Konkursu B: Marta A. Urbańska

– Komisarz Konkursu C: Paweł Wieczorek

– Sekretarz ds. zewnętrznych: Katarzyna Głuch

– Sekretarz ds. wewnętrznych: Benita Strzałka

– Komitet organizacyjny: Bohdan (Biś) Lisowski, Krystyna Łyczakowska, Mateusz Smoter, Marcin Ewý, Maria Gratkowska, Tomasz Jałocha

 

Więcej informacji na temat MBA Kraków 2019 znaleźć można na: http://mba2019.sarp.krakow.pl/pl/ oraz na profilu FB: https://www.facebook.com/events/317745052164727/. Regulamin Konkursów znaleźć można na: http://mba2019.sarp.krakow.pl/pl/konkursy/

 

Pytania dotyczące generalnych kwestii organizacyjnych, należy kierować do Biura SARP Oddział Kraków:

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków

Plac Szczepański 6, 31-011 Kraków

tel.: +48 12 422 75 40, mba-office@sarp.krakow.pl

 

Pytania dotyczące kwestii organizacyjnych konkursów A, B, C należy kierować do komisarzy poszczególnych konkursów:

A: mba-competition@sarp.krakow.pl

B: mba-seminar@sarp.krakow.pl

C: mba-multi@sarp.krakow.pl

 

Międzynarodowe Biennale Architektury, Kraków 2019
ARCH #53
MAJ/CZERWIEC 2019
facebook