KONKURS PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH IM. TADEUSZA WITKOWSKIEGO
15 lutego 2013 | wyślij link
KONKURS PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH IM. TADEUSZA WITKOWSKIEGO

Zarząd Oddziału SARP w Lublinie w porozumieniu z Wydziałem Budownictwa i Architektury Politechniki  Lubelskiej, kontynuując podjętą przed rokiem inicjatywę promocji dyplomów inżynierskich, zorganizował konkurs na najlepszy projekt inżynierski obroniony w 2011 roku na kierunku architektura i urbanistyka tutejszej uczelni.

Konkurs został pomyślany jako impreza towarzysząca kwalifikacji projektów magisterskich do Dorocznej Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku w Warszawie.

W dniach od 5 lutego do 9 marca 2012 r. w Galerii Gala „Dom i Wnętrze” przy ul. Fabrycznej 2 w Lublinie czynna była ogólnodostępna wystawa startARCHITEKCI*11, przygotowana przez absolwentów WBIA PL, na której wyeksponowano wytypowane przez promotorów projekty dyplomowe z 2011 roku.

Podzielono je na jedenaście grup tematycznych obejmujących zarówno prace magisterskie jak i inżynierskie: Trudna przeszłość jako punkt wyjścia; Podkreślanie dzieła poprzednich pokoleń; Odczarowywanie niedocenianych miejsc; Urbanistyka jako sztuka kontynuacji; Oswajanie infrastruktury komunikacyjnej przez architekturę; Dom – wypowiedź na ważny temat; Miejsce zamieszkania jako kwestia społeczna; Przedszkola – inwestycja w przyszłość; Architektura u natury w gościnie; Architektura tożsamości; Ciąg dalszy. Intencją takiego pogrupowania była chęć zwrócenia uwagi odbiorców na zawarte w pracach idee i wartości społeczne, a nie tylko walory formalne.

Powołane Jury konkursu, składające się z członków kolegium sędziów konkursowych lubelskiego oddziału SARP oraz przedstawicieli uczelni, miało za zadanie, oprócz wybrania trzech prac magisterskich do Dorocznej Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego, przyznać nagrody i wyróżnienia w II edycji konkursu SARP Oddział Lublin im. Tadeusza Witkowskiego „DYPLOM INŻYNIERSKI ROKU 2011”.

Prezentację wszystkich 64 prac profesjonalnie przedstawiła komisji oceniającej ubiegłoroczna laureatka (wyróżnienie I stopnia) konkursu projektów inżynierskich architekt Dorota Flor.

Spośród zgłoszonych do konkursu 24 projektów dyplomowych inżynierskich Jury przyznało dwie nagrody równorzędne oraz wyróżnienia I i II stopnia i dwa wyróżnienia III stopnia.

 

Mirosław Załuski, SARP Lublin – przewodniczący jury konkursu 

NAZWA KONKURSU

II EDYCJA KONKURSU PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH  IM. TADEUSZA WITKOWSKIEGO

 

ORGANIZATOR

ZARZĄD ODDZIAŁU SARP W LUBLINIE W POROZUMIENIU Z WYDZIAŁEM BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

 

 

CEL KONKURSU

WYBÓR NAJLEPSZYCH PROJEKTÓW  DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH OBRONIONYCH W 2011 R. NA KIERUNKU ARCHITEKTURA I URBANISTYKA NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

 

JURY

ARCH. MIROSŁAW ZAŁUSKI – PRZEWODNICZĄCY │SARP LUBLIN  

ARCH. JERZY KORSZEŃ │SARP LUBLIN

ARCH. ANDRZEJ KASPRZAK │SARP LUBLIN

ARCH. PAWEŁ MIERZWA │SARP LUBLIN

ARCH. WŁADYSŁAW SADURSKI │SARP LUBLIN

ARCH. BARTŁOMIEJ KWIATKOWSKI │SĘDZIA PRZEDSTAWICIEL WBIA PL

ARCH. NATALIA PRZESMYCKA │ SĘDZIA PRZEDSTAWICIEL WBIA PL  

ARCH. DOROTA FLOR – SEKRETARZ & REFERENT │WBIA PL

 

NAGRODA RÓWNORZĘDNA

INŻ. ARCH. RYSZARD FLIS / PROJEKT SZKOŁY TAŃCA PRZY UL. OLEJNEJ 6 W LUBLINIE / PROMOTOR: MGR INŻ. ARCH. MAREK SZCZEŚNIAK

 

NAGRODA RÓWNORZĘDNA

INŻ. ARCH. PAWEŁ KRANZ / CENTRUM OBSŁUGI ODWIEDZAJĄCYCH NA MAJDANKU / PROMOTOR: MGR INŻ. ARCH. MAREK SZCZEŚNIAK

 

WYRÓŻNIENIE I STOPNIA

INŻ. ARCH. KATARZYNA STAŃKO/ PAWILON KULTURY W PRZEMYŚLU / PROMOTOR: MGR INŻ. ARCH. MARLENA WOLNIK

 

WYRÓŻNIENIE II STOPNIA

INŻ. ARCH. KAROL OCHAL/ KAPLICA EKUMENICZNA – MIEJSCE KONTEMPLACJI NA TERENIE BYŁEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO NA MAJDANKU/ PROMOTOR: DR INŻ. ARCH. NATALIA PRZESMYCKA

 

WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE III STOPNIA

INŻ. ARCH. MICHAŁ LITWIN/ PAWILON MOŚCICKIEGO/ PROMOTOR: MGR INŻ. ARCH. MAREK SZCZEŚNIAK

 

WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE III STOPNIA

INŻ. ARCH. MARCIN OJRZYŃSKI/ MÓJ DOM RODZINNY W KAZIMIERZU DOLNYM / PROMOTOR: MGR INŻ. ARCH. ELŻBIETA PYTLARZ

 

OPIS AUTORSKI 1. NAGRODY EX-AEQUO| PAWEŁ KRANZ

CENTRUM OBSŁUGI ODWIEDZAJĄCYCH NA MAJDANKU

wizualizacja 1

Ideą Centrum Obsługi Odwiedzających na Majdanku było stworzenie klarownej oraz przejrzystej architektury, która przez zastosowanie surowych materiałów (drewno, beton) wpisuje się w otoczenie, nie przytłaczając istniejących elementów.

Kompleks ma nie tylko pełnić funkcje użytkowe, ale również skłaniać do refleksji oraz zadumy. W jego skład wchodzą: pawilon wystawowo-informacyjny oraz pawilon edukacyjny usytuowane przy „czarnej drodze” – szlaku łączącym Pomnik Walki i Męczeństwa z wejściem na ekspozycję muzealną. W okresie funkcjonowania Majdanka drogą tą pędzono do obozu nowoprzybyłych więźniów. Założenie oparte jest na tzw. ścieżce historycznej – w nawierzchni czarnej drogi umieszczona zostanie wystawa plenerowa, a pawilony umożliwią zwiedzającemu na głębsze poznanie historii obozu.

 

OPIS AUTORSKI 1. NAGRODY EX-AEQUO | RYSZARD FLIS

SZKOŁA TAŃCA PRZY UL. OLEJNEJ W LUBLINIE

wizualizacja

Taniec jest jedną z najbardziej absorbujących uwagę sztuk, a artyście daje możliwości ekspresji i kontaktu z obserwatorami. Cechy te nie przekładają się na architekturę szkół tańca, które zazwyczaj mieszczą się w zaadoptowanej przestrzeni.

Idea lokalizacji budynku przy ul. Olejnej (niedocenianej części Starego Miasta w Lublinie) miała na celu ożywienie społeczno-kulturalne zapomnianego obszaru, a sama działka swym niepowtarzalnym klimatem „podpowiadała”, jaką formę należy obiektowi nadać.

Budynek podzielony został na trzy strefy funkcjonalne: warsztatową, pokazową i łączącą obydwie strefę gości – wolnego wstępu, gdzie odwiedzający mogą uczestniczyć w życiu szkoły. Jej forma ma zapewniać użytkownikom intymność podczas ćwiczeń oraz umożliwiać kontakt z życiem średniowiecznego miasta.

 

 

OPIS AUTORSKI WYRÓŻNIENIA I STOPNIA | KATARZYNA STAŃKO

PAWILON KULTURY W PRZEMYŚLU

ogol

Pawilon Kultury zlokalizowano w centrum Przemyśla na działce przy ul. Jagiellońskiej i pl. Rybi. Budynek nawiązuje do dawnych założeń historycznych, a w szczególności do szeregu kamienic przy ul. Wałowej. Przed II wojną światową na placu znajdowała się zabudowa mieszkalna i synagoga. Na obszarze placu Rybiego zaproponowano odsłonięcie fundamentów Starej Synagogi i wgląd w nie poprzez szklaną podłogę posadzki. Zielony dach części pawilonu jest kontynuacją pobliskiego skweru przy ul. Ratuszowej. Obiekt wznosi się od skweru, otaczając plac i osiągając wysokość kamienic przy ul. Wodnej. Ideą było połączenie pawilonu z placem – stworzenie tzw. space between, czyli przestrzeni pomiędzy budynkiem a placem, by zatrzeć granice między wnętrzem a zewnętrzem. Plac ma być miejscem spotkań i koncertów.

 

 

OPIS AUTORSKI WYRÓŻNIENIA II STOPNIA | KAROL OCHAL

KAPLICA EKUMENICZNA – MIEJSCE KONTEMPLACJI NA MAJDANKU

MAJDANEK WIZUALIZACJA 1

Każdy obiekt, który powstanie na Majdanku, miejscu kaźni tysięcy osób, powinien być otwarty na ludzi bez rozróżnienia ich narodowości i religii. Główną ideą kaplicy ekumenicznej poza otwarciem się na każdą religię, jest wkomponowanie jej w istniejące otoczenie, pozostawiając panoramę obozu bez zmian. Wybrano miejsce po baraku, który spłonął w 2010 roku. Wykorzystanie kubatury i miejsca po wcześniejszym obiekcie jest dopełnieniem pustego pola, w ten sposób obiekt nie ingeruje w urbanistykę obozu i nie dominuje w nim.

W każdej religii światło występuje jako element łączący ludzi ze światem mistycznym. Dociera ono do wnętrza z jedynego otworu skierowanego ku niebu, jednocześnie oświetla ścianę, na której wygrawerowane są cyfry – symbol wszystkich ofiar obozu.

 

 

OPIS AUTORSKI WYRÓŻNIENIA III STOPNIA EX-AEQUO | MARCIN OJRZYŃSKI

MÓJ DOM RODZINNY W KAZIMIERZU DOLNYM

1

Kazimierz Dolny, małżeństwo, pies, goście, spokój i wypoczynek – te składniki określiły główny rys projektu. Dom podzielono na dwie części – strefę dzienną i nocną – łącząc je dwukondygnacyjnym ogrodem zimowym z antresolą, znakomicie doświetlającym wnętrze.

Forma, rozmiar i usytuowanie budynku utworzyły całość, która dobrze wpisała się w płaski teren pomiędzy wzniesieniami. Użyte materiały stanowią uwieńczenie kształtu i idei projektowanego budynku. Drewno elewacyjne, biały kamień z miejscowej wytwórni, dach pokryty łupkiem kamiennym i ażurowa konstrukcja ogrodu zimowego współgrają ze sobą tworząc naturalną kompozycję wpisaną w malowniczy obraz miasteczka. Oprócz funkcji zacisza i prywatności, dom otwiera się na świat dając możliwość wypoczynku w zgodzie i w bliskości z naturą.

 

 

OPIS AUTORSKI WYRÓŻNIENIA III STOPNIA EX-AEQUO | MICHAŁ LITWIN/

PAWILON MOŚCICKIEGO

2

Pawilon Mościckiego jest budynkiem wieńczącym pierzeję kamienic przy skrzyżowaniu ulic Gabriela Narutowicza i Ignacego Mościckiego w Lublinie. Obiekt mieści w sobie powierzchnie wystawowe, restaurację oraz klub jazzowy. W projektowanym założeniu największą rolę w kształtowaniu charakteru architektury odegrała sama działka i jej najbliższe otoczenie. W zastanej sytuacji nieład panujący w najbliższym otoczeniu projektowanego założenia był źródłem inspiracji do zaprojektowania minimalistycznego obiektu, który wprowadzi spokój i porządek. Wąska działka nakazuje zastosowanie koniecznych i minimalnych rozwiązań. Ponadto towarzystwo kamienic dyktuje uszanowanie historycznej tkanki poprzez spokojną formę, kolorystykę i zastosowanie odpowiednich materiałów.

ARCH #57
STYCZEŃ/LUTY 2020
facebook