KONKURS FOTOGRAFICZNY Kadry Architektury 3 grudnia 2019 | wyślij link
KONKURS FOTOGRAFICZNY  Kadry Architektury

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich zaprasza do udziału w otwartym, ogólnopolskim konkursie fotograficznym „KADRY Architektury”, który będzie rozstrzygany w maju 2020 roku w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA’20 pod hasłem przewodnim „OTWARTE MIASTO”

 

Przedmiotem konkursu „KADRY architektury” jest fotografia odzwierciedlająca główne założenia 9. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA, który w 2020 r. odbędzie się pod hasłem „Otwarte Miasto”. Konkurs ma na celu poszukiwanie i odkrywanie miejsc, zdarzeń, przestrzeni czy społeczności, do których odnosi się hasło Festiwalu. Fotografie zgłaszane na konkurs mają być autorską wypowiedzią na temat tworzenia miasta, udziału w tym procesie, a także lapidarną odpowiedzią na pytanie, czy miasto jest otwarte na wyzwania, jakie niosą współczesne czasy. Kadry powinny odnosić się nie tylko do miasta, ale do wszystkich przestrzeni i społeczności Dolnego Śląska, niezależnie od ich lokalizacji czy statusu, jaki posiada lokalna społeczność, zgodnie z deklaracją, iż otwartość niejedno ma imię. Wskazówką w poszukiwaniach obrazu współczesnej rzeczywistości powinny być także deklaracje, które zawiera manifest programowy tegorocznego Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA. Kryterium doboru miejsc/zdarzeń/przestrzeni będzie przede wszystkim moc oddziaływania autorskich spostrzeżeń zawartych w pojedynczym kadrze zdjęcia.

 

Celem konkursu  jest zwrócenie uwagi na zmieniające się w czasie, pod wpływem przeobrażeń gospodarczych, społecznych czy zmian geopolitycznych, dziedzictwo kulturowe Wrocławia i Dolnego Śląska, widziane oczyma współczesnego obserwatora, oraz wybranie pracy, która najbardziej dobitnie odpowiada na hasło Otwarte Miasto. Hasło festiwalowe nawiązuje m.in. do cech miasta deklarowanych w dokumencie pn. Strategia Wrocław 2030,czyli do miasta mądrego, pięknego, zasobnego, które jednoczy i które inspiruje, ze szczególnym naciskiem na jego inspirującą rolę w procesie poszukiwania sposobów zagospodarowania przestrzeni i scenariuszy przemian społecznych. Celem konkursu jest też zebranie dokumentacji fotograficznej, która zobrazowałaby obecny moment, w którym znajdują się różne przestrzenie, zasiedlające je społeczności i najbliższe im okolice wraz życiem, które im towarzyszy.

 

Konkurs KADRY architektury jest konkursem otwartym, ogólnopolskim. W konkursie mogą brać udział wszyscy zainteresowani, zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 lutego 2020 r. do godz. 15.00.

 

Nagrody:

I miejsce: 1500 zł

II miejsce: 1000 zł

III miejsce: 500 zł

 

A także nagrody książkowe ufundowane przez SARP O/Wrocław, egzemplarze dwumiesięcznika „ARCH” oraz upominki – gadżety festiwalowa. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w katalogu DoFA ’20 oraz zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

 

Patronat medialny konkursu:

magazyn architektoniczny  ARCH

 

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia na stronie organizatora:

http://www.wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/konkursy/konkurs-fotograficzny-kadry-architektury-w-ramach-dofa-20

 

ARCH #57
STYCZEŃ/LUTY 2020
facebook