Konkurs „Superwizja” 3 grudnia 2019 | wyślij link
Konkurs „Superwizja”

 

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich ma przyjemność ogłosić kolejną IX edycję konkursu pn. „Superwizja”, skierowanego do architektów w wieku do 35 roku życia, działających na terenie Dolnego Śląska.

 

Celem konkursu jest nagradzanie i tym samym promowanie młodych zdolnych architektów z regionu Dolnego Śląska o szczególnie interesujących dokonaniach twórczych, które pozostają w sferze niezrealizowanych przemyśleń, manifestów i wizji architektonicznych. Zadaniem konkursu jest wybór najlepszego PORTFOLIO, na które składają się prace wykonane w ciągu 5 lat poprzedzających edycję konkursu, a nie nagrodzone ani wyróżnione w poprzednich edycjach.

 

W skład Kapituły Nagrody „Superwizja” wchodzą: Agnieszka Chrzanowska-członek Oddziału; rekomendowana przez Kolegium Sędziów Konkursowych SARP O. Wrocław;  Maciej Hawrylak SARP O. Wrocław, dyrektor generalny DoFA; Daria Kieżun prezes SARP O.Wrocław; Ada Kwiatkowska przewodnicząca Kapituły rekomendowana przez SARP O. Wrocław; LAX laboratory for architectural experiments Anna Grajper i  Sebastian Dobiesz laureaci I nagrody w konkursie Superwizja w 2018 roku; Maciej Lose członek Oddziału rekomendowany przez Kolegium Sędziów Konkursowych SARP O. Wrocław. Kapituła przyznaje w każdej edycji konkursu nagrody i wyróżnienia.

Głównym kryterium wyboru są walory związane z ideowym przesłaniem wizji architektonicznych (walory filozoficzno-teoretyczne, ekspresja form, awangardowy język architektoniczny etc.)

 

Konkurs będzie rozstrzygany w maju 2020 roku w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA’20 pod hasłem przewodnim „OTWARTE MIASTO”

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 24 stycznia do godz. 15.00.

 

Nagrodzone i wyróżnione projekty zostaną opublikowane w katalogu DoFA ’20 oraz zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

 

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia  na stronie organizatora:

http://www.wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/konkursy/dofa-20-konkurs-superwizja

 

ARCH #57
STYCZEŃ/LUTY 2020
facebook