REGIONALNY PRZEGLĄD ARCHITEKTURY | BAZA 2019 9 września 2019 | wyślij link
REGIONALNY PRZEGLĄD ARCHITEKTURY | BAZA 2019

 

 

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław ma zaszczyt po raz kolejny zaprezentować twórczość architektów Dolnego Śląska, tym razem z lat 2015–2019. Regionalny Przegląd Architektury BAZA 2019 towarzyszy Walnemu Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczemu, będącemu podsumowaniem działalności wrocławskiego Oddziału SARP w czasie mijającej kadencji.

 

Głównym celem Przeglądu jest diagnoza architektury powstającej na Dolnym Śląsku, promocja twórczości architektonicznej i analiza bazy naszego środowiska. Prezentacja zgłoszonych prac może stać się okazją do wyciągnięcia wniosków na temat kondycji architektury w regionie. Jest swoistą kroniką dorobku naszych kolegów, może również pozwolić na ocenę zapotrzebowania rynku i gustów inwestorów.

Zgodnie z przyjętym regulaminem udział w Przeglądzie jest dobrowolny, dający każdej pracowni czy indywidualnemu architektowi działającemu na terenie Dolnego Śląska możliwość  przedstawienia swoich projektów lub realizacji powstałych w ostatnich czterech latach.

 

Przegląd stwarzający szansę prezentacji każdemu przedstawicielowi naszej dziedziny, nawet dopiero rozpoczynającemu swoją działalność zawodową, tym razem nie ma charakteru konkursu, gdyż prezentowane prace są trudne do porównania. Wynika to z ich różnorodności tematycznej, odmiennej skali czy sposobu finansowania. Z tych też względów organizatorzy w tej edycji Przeglądu odstąpili od wskazywania najlepszych – zdaniem jurorów – projektów czy realizacji. Ocenę i przyjemność samodzielnego wyłuskiwania wyróżniających się dzieł, pozostawiamy oglądającym wystawę. Każdy z prezentowanych projektów jest świadectwem pracy architekta i każdy, naszym zdaniem, zasługuje na uwagę oraz uznanie.

 

Podobnie jak w poprzedniej edycji RPA, pokazujemy również najlepsze prace dyplomowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, nagrodzone i wyróżnione w kolejnych edycjach konkursu Nagroda SARP O.Wrocław „Dyplom Roku”.

 

 

Zapraszamy na wystawę w gościnnych murach Muzeum Architektury we Wrocławiu, w dniach 5-31 października 2019 roku, a wszystkich dolnośląskich architektów do udziału w następnej edycji Przeglądu.

 

 

Muzeum Architektury, ul. Bernardyńska 5, Wrocław

 

ARCH #57
STYCZEŃ/LUTY 2020
facebook