wrzesień/październik 2019

# 55
wrzesień/październik 2019

5 KALENDARIUM
Między innymi: Gdynia - Tel Awiw. Wystawa o spełnionych marzeniach
8 WYDARZENIA
Między innymi: Nagroda Architektoniczna POLITYKI
16 TEMAT NUMERU
Nagroda Roku SARP 2018
80 KONKURS
Planeta Lem w Krakowie
92 MIĘDZY KSIĄŻKAMI
Barozii, Veiga / Splatać otwarty świat / System do mieszkania
94 IKONY DESIGNU
Współczesne Niemcy w obliczu stulecia Bauhausu
IRMA KOZINA
98 ESEJ
Recykling przestrzeni
ANNA CYMER
102 ARCHITECTOURISM
Róża pustyni
MICHAŁ HADUCH, BARTOSZ HADUCH
114 NAGRODA
Doroczna Polsko-Niemiecka Nagroda Integracyjna BDA-SARP 2019
128 RELACJA
Społeczna rola architekta na przykładzie działalności organizacji Architecture Sans Frontières
BEATA GULA, KARINA KLIŃSKA, ŁUKASZ MAZUR
132 FELIETON
Od zwykłych obiektów do niezwykłej architektury - czyli od pól uprawnych do Żółtych Domów
BEATA STOBIECKA
136Życiodajny żywioł woda
PIOTR ŚREDNIAWA
ARCH #57
STYCZEŃ/LUTY 2020
facebook