8. Dolnośląski Festiwal Architektury – „Miasto poprzemysłowe” | DOFA 2018 4 lipca 2018 | wyślij link
8. Dolnośląski Festiwal Architektury – „Miasto poprzemysłowe” | DOFA 2018

„Miasto poprzemysłowe”, czy to rozumiane jako całe miasto, czy jako jego dzielnica lub jedynie mały fragment, staje się poligonem testującym scenariusze przekształceń, pozwalające na opracowanie reguł, zasad czy zestawu „dobrych praktyk”, zarówno w odniesieniu do struktury miasta, jak i do poszczególnych elementów najbardziej wartościowych obiektów.”

Fragment manifestu programowego DoFA ’18

 

 

Tegoroczny Dolnośląski Festiwal Architektury DoFA ’18 odbędzie w dniach 28.09.2018 – 05.10.2018. Cyklicznym działaniom festiwalowym będzie przyświecać hasło przewodnie „Miasto poprzemysłowe”. Zgodnie z nim, we współpracy z wałbrzyskim Parkiem Wielokulturowym Stara Kopalnia, zorganizowana będzie m.in. ogólnopolska konferencja pt. Dziedzictwo przemysłowe i techniczne – rewitalizacja, architektura, wyposażenie.

 

Działania w regionie, mocno akcentowane w tym roku, to m.in. wycieczki i wystawy tematyczne (np. Wrocław, Wałbrzych, Jaworzyna Śląska, Jelenia Góra), związane z powstającą na tę okazję mapą architektury dziedzictwa przemysłowego, przedstawiającą zarówno przykłady zachowanych i utrzymanych obiektów, jak i tych, które wymagają szczególnej uwagi, ze względu na postępujące degradację i zniszczenie.

Cykl „Projekcje”, przygotowany przez DKF „Politechnika”, prezentujący wybrane pozycje filmowe odpowiadające tematycznie na hasło przewodnie festiwalu organizowany będzie we Wrocławiu i Wałbrzychu.

Festiwalowi tradycyjnie będą towarzyszyć takie wydarzenia, jak: wykłady oraz prelekcje polskich i zagranicznych architektów, wystawa i dyskusja pokonkursowa podsumowujące działania w ramach Akupunktury Miasta oraz premiera książki prezentującej sylwetkę tegorocznego laureata oddziałowej Honorowej Nagrody SARP.

Głównymi partnerami DoFA ’18 są Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego na Śląsku (w tym jej oddział – Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej), Miasto Wrocław, Wydział Architektury PWr oraz Muzeum Architektury we Wrocławiu.

 

www.dofa.pl

 

ARCH #54
LIPIEC/SIERPIEŃ 2019
facebook