wystawa | PRZYSZŁOŚĆ BĘDZIE INNA. WIZJE I PRAKTYKI MODERNIZACJI SPOŁECZNYCH PO ROKU 1918 4 kwietnia 2018 | wyślij link
wystawa | PRZYSZŁOŚĆ BĘDZIE INNA. WIZJE I PRAKTYKI MODERNIZACJI SPOŁECZNYCH PO ROKU 1918

 

Na tej wielowątkowej wystawie poświęconej dwudziestoleciu międzywojennemu — przez pryzmat modernistycznego wzornictwa i architektury, filmu, awangardowego teatru czy fotografii —pokazane będą najważniejsze społeczne i kulturalne idee epoki – uniwersalne i aktualne także dziś.

 

Wystawa w Zachęcie pokaże różne oblicza niepodległościowych przemian postulowanych przez artystów i społeczników po 1918 roku. Zwróci uwagę na zmianę w skali makro – manifestującą się choćby w nowoczesnych koncepcjach urbanistycznych i rozwiązaniach architektonicznych. Na drugim biegunie pokaże skalę mikro znajdującą odzwierciedlenie w koncepcjach nowego mieszkalnictwa i spółdzielczości oraz w trosce o dobro jednostki czy edukację w nowo kształtującym się państwie.

 

Poprzez wybrane dzieła i archiwalia kuratorka Joanna Kordjak bada kondycję ówczesnego polskiego społeczeństwa i kultury. Niektóre z obiektów zostaną pokazane po raz pierwszy. Obok koncepcji związanych z dostrzeganiem potrzeb i ochroną praw grup dotychczas wykluczanych, na licznych przykładach zaprezentowane zostaną także praktyki architektoniczne i projekty oparte na badaniach socjologicznych — wnętrza i meble autorstwa Barbary Brukalskiej bądź kinoteatr Krystyny Tołłoczko-Różyskiej. Zobrazowane będą również zalążki myślenia o sporcie oraz  spędzaniu wolnego czasu jako sposobie na emancypację klasy pracującej i zwiększenia jej udziału w życiu społecznym. Nie zabraknie też przykładów idei aktywizacji lokalnych społeczności czy nowych koncepcji pedagogiczno-wychowawczych, które zilustruje np. projekt przedszkola Katarzyny Kobro. Jednak kluczowym medium wystawy będzie film, prawdziwa „maszyna nowoczesności” — zarówno artystyczny, eksperymentalny, jak i dokument czy kino popularne. Zwiedzający obejrzą m.in. fragmenty filmów Franciszki i Stefana Themersonów czy członków Stowarzyszenia Miłośników Filmu Artystycznego START.

 

Dwudziestolecie międzywojenne to jeden z najbardziej niejednoznacznie ocenianych okresów w historii Polski — czas rozkwitu państwowości, otwartości na dyskusje o prawach grup społecznych. Czas dynamicznych, proeuropejskich zmian w sferze politycznej i kulturalnej.

Wystawie towarzyszy cykl spotkań, seminariów i dyskusji z udziałem naukowców, historyków oraz praktyków społecznej zmiany.

 

kuratorka: Joanna Kordjak
idea wystawy: prof. Andrzej Mencwel
współpraca: Magdalena Komornicka, Michał Kubiak oraz Cezary Lisowski, Zuzanna Sękowska
projekt ekspozycji: Pracownia Macieja Siudy
program edukacyjny: Zofia Dubowska, Stanisław Welbel
realizacja: Anna Muszyńska i zespół

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

współorganizatorzy: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Narodowe Archiwum Cyfrowe
partner naukowy: Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

źródło: Zachęta Galeria Narodowa

ARCH #52
MARZEC/KWIECIEŃ 2019
facebook