konferencja „Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny” 10 października 2017 | wyślij link
konferencja „Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny”

W dniach 18-19 października 2017 roku odbędzie się IX konferencja „Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny”, organizowana cyklicznie przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP i Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków.

Hasło Konferencji: POLITYKA MIEJSKA, PRAKTYKA KONSERWATORSKA A PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

Tegoroczna konferencja stanie się najważniejszym forum dyskusji między środowiskami zawodowymi architektów i konserwatorów zabytków. Tym razem będziemy rozmawiać o konserwatorskich, projektowych i prawno-finansowych aspektach procesu rewitalizacji obiektu i zespołu zabytkowego, ale także o stale rosnącym udziale partycypacji społecznej w każdej zakończonej sukcesem inwestycji rewitalizacyjnej. Uczestnicy sesji dyskusyjnych, autorzy prezentacji najnowszych projektów i realizacji zwrócą szczególną uwagę na żywy, kulturowy aspekt funkcjonowania obiektu zabytkowego w trakcie i po zakończeniu inwestycji. Od zaistnienia społecznej partycypacji w coraz większym stopniu zależy dobra kondycja i jak najdłuższe istnienie zabytku w formie, którą nadają mu architekci i której z powodzeniem bronią konserwatorzy.

 

Wzorem lat ubiegłych poruszymy tematy, które niezmiennie nurtują środowiska architektów i konserwatorów:

  1. Zasady prawne regulujące współpracę inwestor – architekt – konserwator. Czy istnieją pola kompromisu?
  2. Analiza finansowa inwestycji komercyjno-biurowej w obiektach zabytkowych w Polsce. Czy to się opłaca przy wszystkich ograniczeniach i obecnym prawodawstwie? Czym kierują się inwestorzy, angażując się w tego typu inwestycje?
  3. Rewitalizacja obiektów biurowych wpisanych na listę zabytków. Aspekt prawny, inwestycyjny, konserwatorski.
  4. Współpraca z konserwatorem zabytków. Dialog czy monolog? Przykłady pozytywnych i negatywnych rozwiązań. Wstęp do prac nad stworzeniem tzw. katalogu dobrych praktyk.
  1. Wpis do rejestru zabytków — szansa na rozwój czy ryzyko powolnej dewastacji obiektu?
  2. Nowoczesne obiekty i projekty urbanistyczne w „ostrej strefie konserwatorskiej”. Jakie kryteria stosować?
  3. Zasady współpracy między urzędem a deweloperem. Gdzie kończy się inwestycja, a zaczyna strefa miejska?
  4. Nowoczesne materiały i technologie w najcenniejszych pomnikach dziedzictwa narodowego — w jakim zakresie można je stosować?

Przedstawimy także prezentacje najciekawszych projektów, realizacji i adaptacji konserwatorskich w Polsce w latach 2014–2017.

 

Udział w dwudniowej Konferencji jest bezpłatny.

 

Kontakt:

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

e-mail: beata.mularska@ethnomuseum.pl

Tel. (22) 827 76 41 do 46 wew. 231

www.ethnomuseum.pl

 

ARCH #48
LIPIEC/SIERPIEŃ 2018
facebook