MIĘDZYNARODOWE BIENNALE ARCHITEKTURY KRAKÓW 2017 19 września 2017 | wyślij link
MIĘDZYNARODOWE BIENNALE ARCHITEKTURY KRAKÓW 2017

Miasto Kraków oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowym Biennale Architektury w Krakowie, którego najbliższa edycja (MBA KRK 2017), będzie mieć miejsce w dniach 12-13 października 2017 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.
Biennale Architektury w Krakowie jest imprezą cykliczną odbywającą się od roku 1985. Tytułem tegorocznej edycji jest „Podwórze – pole wyobraźni”. Przedmiotem są przestrzenie półprywatne w mieście – krajobraz podwórek i wnętrz kwartałów śródmiejskich, podzielonych ogrodzeniami, o zupełnie utylitarnym charakterze, rzadko z dobrze utrzymaną zielenią. Jest też krajobraz pomiędzy blokami osiedli post-PRL-owskich, nie wiadomo komu i do jakiego celu służący – to źle utrzymane trawniki i przypadkowo ukształtowana zieleń.
Od uczestników Biennale oczekuje się różnych form wypowiedzi, osadzonych w głównym temacie dyskusji, uwzględniającej takie zagadnienia jak: projektowanie miasta w mikroskali; miasto i jego życie na styku stref prywatnej i społecznej; poszukiwanie kształtu drobnych przestrzeni; poszukiwanie jedności w różnorodności przestrzeni.

Służyć temu będą trzy zasadnicze płaszczyzny konfrontacji: Konkurs A – konkurs architektoniczno-urbanistyczny; Konkurs B – konkurs seminarium; Konkurs C – konkurs multimedialny.

Oczekiwany od Biennale rezultat to uaktywnianie społeczności na rzecz tworzenia lepszej jakości przestrzeni, od półprywatnych do publicznych, oddziałowujących nie tylko poprzez praktyczne walory, ale także w kategoriach doznań estetycznych i emocjonalnych, niejednokrotnie decydujących o akceptacji przestrzeni miejskiej jako przyjaznej człowiekowi.
Struktura organizacyjna MBA KRK 2017:
Kurator MBA KRK 2017: arch. Grzegorz Stiasny
Komisarz MBA KRK 2017: arch. Marek Kaszyński
Komisarz Konkursu A: dr arch. Marcin Włodarczyk
Komisarz Konkursu B: dr arch. Marta A. Urbańska
Komisarz Konkursu C: arch. Paweł Wieczorek
Komitet wykonawczy: arch. arch. Bohdan Lisowski, Krystyna Łyczakowska, Marcin Ewý, Mateusz Smoter, Marcin Buczek-Palczyński, Katarzyna Głuch, Szymon Nowak, Benita Strzałka
Rejestracja uczestników MBA KRK 2017 przez serwis Evenea możliwa pod adresem: http://mba2017.evenea.pl/

Więcej informacji na temat MBA KRK 2017 znaleźć można na: http://mba2017.sarp.krakow.pl/ oraz na FB: http://www.facebook.com/events/133254387236274.
Pytania dotyczące generalnych kwestii organizacyjnych, należy kierować do Biura SARP Oddział Kraków: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków, Plac Szczepański 6, 31-011 Kraków, tel.: +48 12 422 75 40, mba-office@sarp.krakow.pl
MBA 2017 PL

ARCH #48
LIPIEC/SIERPIEŃ 2018
facebook