Konkurs – Sztuka w przestrzeni miejskiej – 800 powodów do wypoczynku 17 lutego 2017 | wyślij link
Konkurs – Sztuka w przestrzeni miejskiej – 800 powodów do wypoczynku

Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu wraz z Fundacją GÓRAŻDŻE – Aktywni w Regionie,  Miastem Opole i Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Opolu zapraszają do udziału w konkursie, którego celem jest zaprojektowanie małej architektury spełniającej funkcję siedziska lub leżanki wykonanej z betonu, a także zaaranżowanie jej w formie powielonej w konkretnej lokalizacji, oraz ustawienie w określonych konfiguracjach – plan rozmieszczenia form/mebli w przestrzeni stanowi jeden z elementów konkursu.

 

Projekt powinna cechować ciekawa koncepcja formalna i opcjonalnie dodatkowa funkcja formy/mebla (np. funkcja interaktywna, funkcja multimedialna, stojak rowerowy, kwietnik, ładowarka do urządzeń mobilnych, i inne).

 

Konkurs organizowany z okazji 800 lecia lokacji Miasta Opola ma na celu uzyskanie ciekawych propozycji rozwiązania przestrzeni publicznej wokół opolskiego Ratusza – jego wschodniej części, na której znajduje się Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki w Opolu. Konkurs jest przyczynkiem do dyskusji nad funkcją i estetyką tego miejsca, odpowiedzią na zapotrzebowanie na charakterystyczny punkt na mapie miasta, służący do wspólnych spotkań i przywołanego w tytule konkursu wypoczynku. Konkursowa realizacja wpisywać się ma zarówno we współczesne trendy w projektowaniu, jak i zabytkową architekturę Rynku. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany przez Górażdże Cement S.A. i przekazany Miastu Opole.

 

Konkurs jest otwarty, jednoetapowy.
W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Konkurs kierowany jest w szczególności do artystów plastyków, studentów i absolwentów ASP, studentów i absolwentów kierunków architektonicznych i wzorniczych oraz innych wyższych szkół artystycznych, a także członków SARP, profesjonalnych studiów architektonicznych czy projektowych.
Organizatorzy dopuszczają zgłoszenia prac zespołowych.
Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

Terminarz Konkursu:
Składanie prac konkursowych – 03.04.2017 do godz. 16.00
Obrady Sądu Konkursowego – 11-12.04.2017
Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, wystawa pokonkursowa i podsumowanie konkursu – 25.04.2017
Wdrożenie zwycięskiego projektu do realizacji – maj-wrzesień 2017
Posadowienie mebli w przestrzeni publicznej – wrzesień 2017

 

 

W sprawach organizacyjnych związanych z konkursem należy kontaktować się
z sekretarzem organizacyjnym konkursu Magdą Wolnicką:  sztukawprzestrzenimiejskiej@gmail.com, tel. +48 77 407 61 36

 

Biuro konkursu:
Galeria Sztuki Współczesnej, Pl. Teatralny 12, 45-056 Opole,
tel. +48 77 407 61 36, e-mail: sztukawprzestrzenimiejskiej@gmail.com

 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.galeriaopole.pl

 

ARCH #57
STYCZEŃ/LUTY 2020
facebook