WESTIVAL | MIASTO RZECZ PUBLICZNA 2 października 2014 | wyślij link
WESTIVAL | MIASTO RZECZ PUBLICZNA

Podczas 8. już edycji „Westivalu – Sztuka Architektury” organizowanej przez szczeciński oddział SARP, chcemy tym razem zająć się interakcją miasta i jego mieszkańców – stąd tytuł tegorocznego Wv: MIASTO – RZECZ PUBLICZNA. Pod lupę weźmiemy przestrzenie publiczne – jak są kształtowane w różnych miastach, państwach, kulturach – i jak wpływają na życie mieszkańców i ich identyfikację z miejscem życia. Przyjrzymy się przestrzeniom kształtowanym decyzjami politycznymi, architektonicznymi, ale także działaniami oddolnymi, społecznymi, gospodarczymi, tymi zorganizowanymi i tymi spontanicznymi – inicjatywami, które są odbiciem stanu myślenia obywateli o wspólnej przestrzeni. Chcemy wymienić się spostrzeżeniami, w jakim stopniu tworzenie pozytywnych przestrzeni miejskich działa na poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności obywatelskiej.

Westival adresujemy do szerokich kręgów społecznych, w szczególności do mieszkańców Szczecina zainteresowanych rozwojem i architekturą swego miasta. Natomiast po to, by spojrzeć na problem z różnych perspektyw, do udziału w wydarzeniach i prezentacjach zaprosiliśmy wybitnych architektów z kraju i zagranicy.

Wśród planowanych wydarzeń poczesne miejsce zajmą:

 1. 1.   Wystawa: „European Prize for Urban Public Space 2014” – inaugurująca tegoroczny Westival – pokonkursowa wystawa finalistów ósmej edycji EPUPS, zorganizowanej przez Centrum Kultury Współczesnej w Barcelonie (CCCB), pokazująca najciekawsze, wyłonione przez międzynarodowe jury – przestrzenie publiczne, zrealizowane w miastach europejskich w latach 2012 – 2013. Wystawa wpisuje się w tematykę tegorocznej edycji i będzie adekwatną oprawą westivalowych wydarzeń oraz dyskusji na temat roli i wartości miejskich przestrzeni publicznych.
 2. 2.   Konferencja-międzynarodowe warsztaty architektoniczne z cyklu: „Wielkie projekty a renesans miast” – edycja pod hasłem „Szczecin 2014 – Atrakcyjne centrum Szczecina – Aleja Wojska Polskiego”.

Przedmiotem dyskusji w najnowszej edycji warsztatów i pretekstem do późniejszych seminaryjnych rozważań nad rozwojem przestrzennym miasta będzie dawniej tętniąca życiem, a dziś zaniedbana aleja Wojska Polskiego, która na odcinku między Placem Zwycięstwa i Placem Szarych Szeregów zajmuje centralne położenie w XIX wiecznym, ścisłym centrum Szczecina. Funkcjonująca w mieście jako główna ulica handlowa, skupiająca najważniejsze atrakcje miasta Aleja Wojska Polskiego, w wyniku strukturalnych przekształceń po 1989 roku utraciła swoją dawną świetność, przyciągającą
i integrującą mieszkańców.
„Wielki projekt…” ma być klarowną, opartą o racjonalne przesłanki, koncepcją rewitalizacji tej centralnie położonej w strukturze miasta przestrzeni publicznej, mającej na celu przywrócenie Alei jej utraconej rangi w skali miasta. Renesans przestrzeni ulicy Wojska Polskiego i przylegającej do niej/ otaczającej ją zabudowy, jest szansą uwolnienia potencjału społecznego, przestrzennego i inwestycyjnego, który mógłby stać się iskrą zapalną przemian nie tylko w zakresie samej ulicy i jej okolic, ale i całego miasta.
Miasto to jego szczęśliwi, kreatywni mieszkańcy, dlatego renesans miasta musi oznaczać tworzenie dla nich wartościowych, inspirujących, integrujących i dostępnych dla wszystkich przestrzeni publicznych, w których ta kreatywność mogłaby się rozwijać.

 1. 3.   Konkurs „Obiekt 25-lecia – symbol przemian”.

Wybór i uhonorowanie obiektów architektury Szczecina posiadających rangę symbolu przemian przestrzennych, społecznych, kulturalnych i ekonomicznych ostatniego 25-lecia.

Ostatnie 25 lat historii Polski to czas głębokich zmian kulturowych, społecznych i ekonomicznych. Jest to także okres, w którym w sposób znaczący zmieniła swój kształt otaczająca nas przestrzeń. Konkurs ma zwrócić uwagę na miasto jako miejsce, które w postaci zrealizowanych obiektów zapisuje naszą historię. Spójrzmy razem na nasze zamieszkiwanie w Szczecinie w latach 1989-2014. Przestrzeń miasta jest opowieścią o nas samych – mieszkańcach. Spróbujmy więc razem znaleźć obiekty, które są istotnym zapisem historii, ważnego okresu przemian po roku 1989.

Wartym podkreślenia aspektem konkursu jest promowanie architektury jako wartości kulturowej, powstającej na tle przemian społecznych i kulturalnych ostatniego 25-lecia oraz wskazanie na wartość „pozytywnej” krytyki architektonicznej, pomagającej zrozumieć znaczenie procesów w otaczającej nas rzeczywistości przestrzennej.

 1. 4.   Seminarium naukowe:Osiągnięcia powojennej architektury Szczecina i Pomorza Zachodniego na tle architektury polskiej. Próba oceny”.

Program seminarium dopełni  wystawa twórczości prof. A.M. Szymskiego oraz film biograficzny  o sylwetce profesora, który pokażemy w ramach mini benefisu – z okazji 70. urodzin i 45 lat pracy zawodowej profesora.

 

 1. 5.   Wystawa BDA-SARP-Award, przedstawiająca najlepsze dyplomy architektoniczne z finału ostatniej edycji konkursu na Doroczną Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną BDA-SARP.
  1. 6.      Warsztaty dla architektów i studentów: „Stare Miasto dociera do bulwarów” – dojście zabudowy do bulwarów nadrzecznych na odcinku między Mostem Długim i Trasą Zamkową (Mostem Kłodnym) – zainicjowanie środowiskowej i publicznej dyskusji na temat ważnego „wizerunkowo” miejsca w przestrzeni miasta.
  2. 7.      Koncert finałowy, zamykający konkurs na „Obiekt 25-lecia” i 8. edycję Westivalu,
   w wykonaniu Baltic Neopolis Orchestra.

 

Westival odbywać się będzie w dniach 16-26 października 2014 w Filharmonii Szczecińskiej.

 

więcej: www.westival.pl; www.facebook.com/westival 

ARCH #55
WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2019
facebook