PROJEKT – MIASTO. WSPOMNIENIA POZNAŃSKICH ARCHITEKTÓW 1945-2005 – OPRACOWANIE DANUTA KSIĄŻKIEWICZ-BARTKOWIAK
17 kwietnia 2014 | wyślij link
PROJEKT – MIASTO.  WSPOMNIENIA POZNAŃSKICH ARCHITEKTÓW 1945-2005 – OPRACOWANIE DANUTA KSIĄŻKIEWICZ-BARTKOWIAK

Po opublikowanych w latach 2005-2008 przez Wydawnictwo Miejskie – trzech tomach wspomnień Władysława Czarneckiego pojawiła się kolejna książka poświęcona Poznaniowi opisanemu przez twórców jego architektury i przestrzeni.

Niecała dekada działalności Wydziału Architektury Szkoły Inżynierskiej stworzyła wreszcie w Poznaniu środowisko architektów wyrosłych z przestrzeni i architektury tego miasta.

„Pokolenie SI” opanowało wszystkie możliwe aktywności związane z zawodem architekta: konserwację zabytków, projektowanie architektoniczne wszelkich typów obiektów i zespołów, design, planowanie urbanistyczne i przestrzenne, wykonawstwo, szkolnictwo

architektoniczne i pracę naukową.

Wszystkie te dziedziny uprawiali również autorzy wspomnień. Dzięki temu warstwa

informacyjna książki jest niezwykle rozległa i wielopłaszczyznowa.

Autorzy opisują rozwój miasta z różnych perspektyw, poprzez rozmaite poglądy, często

nawet przeciwstawne. Istotne akcenty wspomnień stanowią ważne wydarzenia historyczne: wybuch II wojny światowej, wypędzenia z Poznania, wyzwolenie miasta, Czerwiec 1956, powstanie „Solidarności” w 1980 roku i transformacja ustrojowa.

Przez karty wspomnień przewijają się setki osób, nie tylko z Poznania, przede wszystkim związanych z architekturą, konserwacją zabytków, budownictwem, urbanistyką i planowaniem przestrzennym, ale także wszechobecną w czasach komunizmu władzą polityczną.

 

Fragmenty wstępu do książki: GRAŻYNA KODYM-KOZACZKO

ARCH #57
STYCZEŃ/LUTY 2020
facebook