AUTOR ARTYKUŁU
REDAKCJA ARCH
NAJLEPSZE OBIEKTY Z BETONU
5 grudnia 2013 | wyślij link
NAJLEPSZE OBIEKTY Z BETONU

W grudniu 2012 roku rozstrzygnięta została XVI edycja konkursu Polski Cement w Architekturze na najlepszą realizację architektoniczną z użyciem technologii żelbetowej, wykonaną i przekazaną do użytku do końca 2011 r.

 

Konkurs ten organizowany od lat przez Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu ma na celu pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie. Cel ten realizuje się poprzez coroczny wybór najlepszych realizacji wykonanych z użyciem żelbetu.

 

W roku 2012 jury w składzie: arch. Krzysztof Bojanowski – wiceprezes SARP i przewodniczący jury, arch. Andrzej Bulanda, arch. Antoni Domicz, arch. Jakub Wacławek oraz Zbigniew Pilch – przedstawiciel SPC przyznało Nagrodę Główną za budynek Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki  Akademickiej w Katowicach  – biura HS99 Architekci z Koszalina. Autorami projektu są: arch. arch. Dariusz Herman, Wojciech Subalski, Piotr Śmierzewski . Współpraca autorska: arch. arch. Rafał Sobieraj, Adam Kulesza, Jacek Moczała, Wojciech Słupczyński.

 

Jury przyznało Nagrodę Główną za znakomity projekt i jego konsekwentną realizację; za kunsztowną formę architektoniczną świetnie odzwierciedlającą jej treści oraz wpisującą się w krajobraz kampusu Uniwersytetu Śląskiego jako nowa ikona Katowic. O tak wysokiej ocenie budynku zadecydowały m.in. – właściwa skala, rozwiązania  elewacyjne, dyspozycje materiałowe, kształtowanie detalu architektonicznego, czytelne rozplanowanie funkcji, przestrzeń wnętrz, słowem wszystko, co świadczy o znakomitym warsztacie architektonicznym.

 

Na uwagę zasługuje umiejętne wykorzystanie podstawowego tworzywa budowlanego, z którego powstał obiekt, mianowicie betonu architektonicznego dominującego we wnętrzach oraz zastosowanie kontrastującej z nim kamiennej okładziny elewacyjnej w ceglastym odcieniu.

 

Jury podkreśliło, że sukces realizacji wynika z wielkich umiejętności i talentu autorów, czego początkiem była I nagroda zdobyta w konkursie architektonicznym, a więc droga osiągania najwyższej jakości architektury, jaka była, jest i zawsze będzie szczególną troską SARP.

 

FOTO: archiwum biura HS99

ARCH #57
STYCZEŃ/LUTY 2020
facebook