AUTOR ARTYKUŁU

AGNIESZKA BULANDA
PIERWSZA POLSKA EDYCJA KONKURSU BRICK AWARD
29 sierpnia 2013 | wyślij link
PIERWSZA POLSKA EDYCJA KONKURSU BRICK AWARD

Podczas finału pierwszej polskiej edycji prestiżowego konkursu Brick Award,  nagrodzono najlepsze w kraju realizacje architektoniczne, w których wykorzystane zostały materiały ceramiczne. Zwycięzców wyłoniono w trzech kategoriach: Dom wielorodzinny, Budynek użyteczności publicznej oraz Renowacja/Adaptacja/ Przebudowa/Rekonstrukcja.  W kategorii Projekt bez realizacji, utworzonej wyłącznie w ramach polskiej odsłony Brick Award, przyznano dwa wyróżnienia ex aequo.

 
Międzynarodowa nagroda Brick Award przyznawana jest od 2004 roku dla najlepszych obiektów architektonicznych wybudowanych z materiałów ceramicznych. Organizatorem odbywającego się co dwa lata konkursu, jest producent ceramicznych materiałów budowlanych, firma Wienerberger. Żywe zainteresowanie środowiska, a także wysoki poziom prezentowanych prac sprawiły, że nagroda zyskała prestiż i cieszy się uznaniem architektów na całym świecie.  Tegoroczna polska edycja Brick Award powstała, aby promować wyjątkowe, lokalne rozwiązania architektoniczne, a także by wyłonić projekty, które będą reprezentować nasz kraj w międzynarodowym etapie konkursu w 2014 roku.

 

O nagrodę Brick Award w polskiej edycji rywalizowało 48 realizacji, które powstały po 1 stycznia 2011. Zgłoszone do konkursu obiekty ceramiczne reprezentują architekturę nie tylko największych polskich miast: Poznania, Warszawy, Wrocławia, Katowic i Trójmiasta, ale także mniejszych miejscowości, m.in. Knurowa, Siechnic, Ostrowca Świętokrzyskiego, Rakowni, Stargardu Szczecińskiego czy Lidzbarka Warmińskiego. (…)

 

Nagrody i wyróżnienia Brick Award Polska przyznało siedmioosobowe Jury, w składzie:

 

→ prof. dr hab. architekt Ewa Kuryłowicz, wiceprezes i generalny projektant pracowni Kuryłowicz & Associates, profesor WA PW, laureatka wielu nagród oraz wyróżnień architektonicznych, przewodnicząca Jury konkursu Brick Award,

 

→ arch. Maciej Miłobędzki, współzałożyciel biura JEMS Architekci, wykładowca na WA PWj i laureat Honorowej Nagrody SARP,

 

→ Janusz Kaniewski, projektant, wykładowca Istituto Europeo di Design w Turynie i Royal College w Londynie,

 

→ Ewa P. Porębska, redaktor naczelna magazynu „Architektura-Murator”, jurorka konkursu Mies van der Rohe Award 2013,

 

→ Agnieszka Bulanda, redaktor naczelna magazynu „ARCH”, rzecznik prasowy SARP,

 

→ Piotr Sarzyński, dziennikarz tygodnika „Polityka”, popularyzator sztuki oraz architektury, autor książki „Wrzask w przestrzeni” oraz programu „Blaski i Wrzaski”,

 

→ Grzegorz Piątek, krytyk architektury i kurator, członek zarządu fundacji Centrum Architektury, wyróżniony Złotym Lwem na XI Biennale Architektury w Wenecji (2008), Doroczną Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za 2008 rok oraz Dyplomem Ministra Spraw Zagranicznych za promocję Polski na świecie.

 

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu Jury przyznało nominacje do międzynarodowej edycji konkursu BRICK AWARD 2014 pracom nagrodzonym i wyróżnionym, z wyłączeniem kategorii dodatkowej.

 

W kategorii  DOM JEDNORODZINNY – Jury nie przyznało nagrody i wyróżnień.

 

Nagroda w kategorii | BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

 

obiekt:  MAŁOPOLSKI OGRÓD SZTUKI, KRAKÓW | INGARDEN & EWÝ, KRAKÓW

 

 

Uzasadnienie jury

 

Nagroda została przyznana za obecne w tym obiekcie niezwykłe podejście do historycznie ukształtowanej formy i materiału jaką jest  cegła i jej twórcze  przetworzenie. Na uwagę zasługuje ściana ułożona na nowo z ponad stuletnich odczyszczonych cegieł oraz fasady  z okładzinami ceramicznymi opartymi o indywidualny, autorski projekt. Jest to niezwykle umiejętna próba stworzenia współczesnej architektury wynikająca z analizy miejsca  interpretacji relacji pomiędzy tradycyjnym i współczesnym językiem architektonicznym.

 

W spektakularnym pięciokondygnacyjnym obiekcie, w którym za szklaną fasadą widać odtworzony fragment muru istniejącego budynku zachowana została podstawowa forma hali dawnej ujeżdżalni, jej wysokość, świetlik dachowy oraz cechy materiałowe starego budynku – cegła ceramiczna. (…)

 

Budynek wprowadził w starą zniszczoną dotąd zabudowę nowy ład przestrzenny. Ażurowa bryła nadaje budynkowi lekkości i dopasowania do kontekstu, znakomicie wpisując go w tkankę miejską Krakowa. Walory architektoniczne budynku, jego funkcjonalność oraz poszanowanie zastanej przestrzeni świadczą o wysokiej kulturze projektu.

 

 

 

wyróżnienie  w kategorii | BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

 

obiekt: RATUSZ I CENTRUM ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE SIECHNIC | MAĆKÓW PRACOWNIA PROJEKTOWA, WROCŁAW

 

 

Uzasadnienie jury

 

Na wyróżnienie zasługuje świadome dążenie autorów do wykreowania miejskiej przestrzeni –reprezentacyjnego centrum Siechnic. Nowy Ratusz stanowi zalążek projektowanego założenia urbanistycznego, które przybierze formę podłużnego placu otwierającego perspektywy widokowe na  ważne publiczne budowle.

 

Wyraz architektoniczny gmachu odpowiada jego randze i publicznemu charakterowi. Specyficzny nastrój i charakter tworzą płaszczyzny ceglanych ścian, wielkoskalowe otwory okienne, wieńcząca obiekt charakterystyczna, dominująca nad placem dwukondygnacyjna nastawa. (…)

 

Kolejne fazy projektowanej zabudowy placu, będące kontynuacją koncepcji architektonicznej ratusza stworzą wyjątkową, jednorodną i przyjazną  w skali scenerię centrum niewielkiego miasteczka.

 

nagroda w kategorii | DOM WIELORODZINNY (BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE)

 

obiekt:  CORTE VERONA  BUDYNEK MIESZKALNY, WIELORODZINNY,  WROCŁAW  |

BIURO PROJEKTÓW LEWICKI ŁATAK, KRAKÓW

 

 

 

Uzasadnienie jury

 

Budynek Corte Verona stanowi jeden z najbardziej wyróżniających się i zapamiętywalnych obiektów budownictwa mieszkaniowego, zrealizowanych w ostatnich latach w Polsce.

 

Ten zaprojektowany w formie  tradycyjnego kwartału obiekt, z czytelnym podziałem przestrzeni na publiczną, prywatną i półpubliczną,  łączy w sobie dwie, zdawałoby się wykluczając cechy – klasyczny, skromny  model zabudowy miejskiej z wyrazistym,  wręcz ekspresyjnym wizerunkiem formalnym.

 

Elegancja i wyrafinowanie elewacji, pokrytych ceramiką złożoną z elementów o jaśniejszej  i ciemniejszej barwie, przeplatających się w charakterystycznym wzorze, świadczy o talencie architektów i ich umiejętności wrażliwego i twórczego używania tego tradycyjnego materiału.

 

Corte Verona jest jedną z niewielu współczesnych realizacji, w których ceramika stałaby się aż tak ważnym i doskonałym znakiem rozpoznawczym architektury.

 

W tej kategorii Jury nie przyznało Wyróżnienia.

 

 

nagroda w kategorii  RENOWACJA/ADAPTACJA/PRZEBUDOWA/REKONSTRUKCJA

 

obiekt:  MUZEUM ARMII KRAJOWEJ W KRAKOWIE,  KRAKÓW  | AIR JURKOWSCY-ARCHITEKCI, KATOWICE

 

Uzasadnienie jury

 

Rewitalizacja starych budynków wymaga od architekta pokory wobec tego, co zastał i niezwykle ostrożnego łączenia przeszłości z nowoczesnością. Te walory udało się w najwyższym stopniu osiągnąć w adaptacji na potrzeby Muzeum A.K. starych budynków koszarowo-magazynowych należących niegdyś do kompleksu zaopatrzenia Twierdzy Kraków. Zdecydowano się zerwać ze ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku stare tynki, a odsłonięte ceglane mury pieczołowicie oczyścić. Zdarto stare izolacje, odtworzono klasyczne skrzynkowe okna, dach pokryto ceramiczną dachówką. (…)  Najpoważniejszą ingerencją było przykrycie wewnętrznego dziedzińca budynku przeszklonym dachem, dzięki czemu muzeum zyskało ciekawą, wielofunkcyjną przestrzeń. W wyniku rewitalizacji udało się wzorcowo wydobyć dawne walory budynku, a równocześnie zbudować atmosferę miejsca idealnie pasującą do prezentowanej w muzeum problematyki.

 

 

 

wyróżnienie w kategorii  RENOWACJA/ADAPTACJA/PRZEBUDOWA/REKONSTRUKCJA

 

obiekt: MODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 15, WROCŁAW | MAĆKÓW PRACOWNIA PROJEKTOWA  WROCŁAW

 

 

Uzasadnienie jury

 

Projekt wyróżniono za troskę i szlachetną wstrzemięźliwość. (…) Pracownia Maćków, mimo wysokiej pozycji na lokalnej i krajowej scenie architektonicznej, tym razem sama usunęła się w cień wielkiego poprzednika – architekta miejskiego Wrocławia R. Plüddemanna (…), skupiając się na starannym odrestaurowaniu jego budynku i wydobyciu urody wielowątkowej ceramicznej elewacji.

 

 

 

wyróżnienia w kategorii dodatkowej  PROJEKT BEZ REALIZACJI

 

obiekt: ZESPÓŁ BUDYNKÓW BIUROWYCH „UBIQ BUSINESS PARK”, POZNAŃ | CDF ARCHITEKCI POZNAŃ

 

ubiq_01

 

Uzasadnienie jury

 

Jury, zgodnie z zapisaną przez Organizatorów ideą konkursu  BRICK AWARD poszukiwało propozycji wyjątkowych, promujących nowoczesną myśl w polskiej architekturze. (…)

 

Jedno z przyznanych wyróżnień trafia do autorów projektu rozbudowy budynku koszarowego XV Pułku Ułanów Poznańskich  –  obiektu zabytkowego, zatytułowanego UBIQ Business Park, autorstwa CDF ARCHITEKCI, pracowni  działającej  pod przewodnictwem arch. Karola Fiedora .

 

Projekt ten stanowi próbę wprowadzenia rozwiązań nowoczesnych, materializujących się  w szkle i  stali , do języka ceglanej militarnej architektury, która to rozwiązanie przyjmuje zgrabnie i, jak się wydaje, bez niechęci. Zaproponowana rozbudowa jest utrzymana  w dobrej skali i relacji z historycznym komponentem kompozycji. Cegła  zastosowana fragmentarycznie w nowych pawilonach  prezentuje  swój współczesny wyraz i  pełni rolę  łącznika pomiędzy historyczną architekturą, gdzie była głównym budulcem – i nową rozbudową , ułatwiając umiejętny i kulturalny dialog starych i nowych czasów.

 

 

 

 

obiekt: PROJEKT IDENTYFIKACJI  ARCHITEKTURY POWOJENNEJ WROCŁAWIA | AGATA ROGOWSKA

 

Uzasadnienie jury

 

Chęć określenia identyfikacji wizualno-architektonicznej Wrocławia jest cenną próbą zsyntetyzowania genius loci miasta, a doświadczenia ostatnich lat pokazują głód podobnych analiz. (…) Wyróżnione opracowanie celnie wskazuje inspiracje, z których warto korzystać formułując i oceniając takie wytyczne: solidne ceglane budownictwo czerpiące z niemieckiej tradycji rzemiosła, dostojność i funkcjonalność pracowitego Śląska, tygiel wzorców na styku kultur. Ważnym spostrzeżeniem jest uzupełnienie analizy geograficznej  o chronologiczną: oprócz nawiązania do niekwestionowanych zabytków jest tu też ślad udanych realizacji z czasów PRL, okresu, kiedy z braku możliwości budowania pełnowartościowych kamienic głodni piękna architekci nierzadko z sukcesem opakowywali zgrzebną zawartość w udane elewacje.

 

Słabością prezentacji paradoksalnie jest jej konkluzja: proponowany budynek mający być syntezą wyselekcjonowanych stylów jest słabszy emocjonalnie od swoich wzorców, nie stanie się w przyszłości ikoną, zarzewiem ani inspiracją. To uwaga o tyle znamienna, że wyróżniane opracowanie w ogóle unaocznia niepokojący brak w galerii inspirujących wrocławskich realizacji jakichkolwiek projektów współczesnych.

 

Jury nie przyznało w tej kategorii nagrody.

 

 

Cały artykuł w lipcowo-sierpniowym numerze ARCH#18, dostępnym w archiwum wydań http://www.archsarp.pl/kategoria-produktu/arch.

ARCH #57
STYCZEŃ/LUTY 2020
facebook