NAGRODA SARP 2011 ZA NAJLEPSZY BUDYNEK ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
25 kwietnia 2013 | wyślij link
NAGRODA SARP 2011 ZA NAJLEPSZY BUDYNEK ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Najlepszym obiektem wzniesionym ze środków publicznych w 2011 roku uznano Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach projektu pracowni HS99. Budynek zdobył nagrodę za prostą, piękną, jednorodną kompozycję architektury

 

 

NAZWA KONKURSU

NAGRODA STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH 2011 ZA NAJLEPSZY OBIEKT ARCHITEKTONICZNY WZNIESIONY ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POD HONOROWYM PATRONATEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

 

 

ORGANIZATOR                  

ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH

 

 

CEL KONKURSU

PRZYZNANIE  NAGRODY ARCHITEKTOWI – AUTOROWI /AUTOROM/ OBYWATELSTWA

POLSKIEGO ZA WYBUDOWANY I PRZEKAZANY DO UŻYTKU W MINIONYM ROKU

KALENDARZOWYM OBIEKT LUB ZESPÓŁ OBIEKTÓW O ZNACZĄCYCH WARTOŚCIACH

ARCHITEKTONICZNYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

 

 

JURY

ARCH. GRZEGORZ CHODKOWSKI – PRZEWODNICZĄCY JURY │ WICEPREZES SARP

ARCH. WŁODZIMIERZ MUCHA │ SARP WARSZAWA

ARCH. BOLESŁAW STELMACH │ SARP WARSZAWA

ARCH. JERZY UŚCINOWICZ │ SARP BIAŁYSTOK

ARCH. MONIKA MAJEWSKA │ MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

 

 

NAGRODA

CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ W KATOWICACH / HS99, KOSZALIN / ARCH. ARCH. DARIUSZ HERMAN, WOJCIECH SUBALSKI, PIOTR ŚMIERZEWSKI. WSPÓŁPRACA: ARCH. ARCH. RAFAŁ SOBIERAJ, ADAM KULESZA, JACEK MOCZAŁA, WOJCIECH SŁUPCZYŃSKI

 

 

OPINIA JURY

 

Nagrodę przyznano za:

– prostą, piękną, jednorodną kompozycję architektury – bryły i wnętrz obiektu podkreśloną „detalem przewodnim” elementów pełnych i otworów na elewacjach i we wnętrzach, kontynuowanym rysunkiem posadzek i przegród wewnętrznych,

– klasycznie prosty, funkcjonalny układ wewnętrznej przestrzeni biblioteki,

– kulturalne, eleganckie nawiązanie gabarytami bryły do obecnego i projektowanego otoczenia.

 

 

 

CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKA AKADEMICKA W KATOWICACH

 

ZESPÓŁ AUTORSKI:

HS99, KOSZALIN

ARCH. DARIUSZ HERMAN

ARCH. WOJCIECH SUBALSKI

ARCH. PIOTR ŚMIERZEWSKI

WSPÓŁPRACA:

ARCH. RAFAŁ SOBIERAJ, ARCH. ADAM KULESZA, ARCH. JACEK MOCZAŁA, ARCH. WOJCIECH SŁUPCZYŃSKI

 

INWESTOR:

CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ, KATOWICE

 

WYKONAWCA:

MOSTOSTAL S.A., WARSZAWA

 

FINANSOWANIE:

OBIEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013.

 

PROJEKT JEST RÓWNIEŻ WSPÓŁFINANSOWANY Z BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, MIASTA KATOWICE, MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

 

 

OPIS AUTORSKI:

Projektowany budynek biblioteki podkreśla główną oś układu urbanistycznego Uniwersytetu Śląskiego przebiegającą w kierunku wschód-zachód. Oś ta zamknięta jest budynkami wysokimi: od wschodu zespołem wieżowców mieszkalnych a od zachodu hotelem Qubus, najwyższym budynkiem Katowic.

 

Urbanistycznym zadaniem projektowanej biblioteki jest nadanie, zlokalizowanemu w jej sąsiedztwie, przyszłemu Forum Akademickiemu znaczenia i identyfikacji. Projektowany budynek funkcje te wypełnia swoją formą i sposobem jej materializacji.

 

Wysokość biblioteki dostosowano do średniej wysokości istniejących na terenie Uniwersytetu budynków. Przewyższające ją wypiętrzenie zwrócone w kierunku Forum mieści w sobie księgozbiór zamknięty. Wypiętrzenie to podkreśla rangę miejsca i funkcji oraz wchodzi w dialog z istniejącymi budynkami wysokimi zamykającymi oś wschód-zachód.

 

Fasady biblioteki przejmują funkcje komunikacji wnętrza budynku z otoczeniem.

 

Swoją formą tematyzują w sposób abstrakcyjny podstawową funkcję biblioteki magazynowanie książek oraz wprowadzają wątek tajemnicy nierozerwalnie związany z książką. Poziome podziały fasad reagują na zmniejszające się ku górze wysokości kondygnacji. Pionowe fugi miedzy kamiennymi płytami tworzą gniazda na szczelinowe okna. Kamień użyty na fasady to łamane, niefugowane płyty piaskowca kahan red. Barwa piaskowca wpisuje się w kontekst miejsca i harmonizuje z czerwienią cegły użytej na istniejących budynkach.

 

Duże formaty przeszkleń zewnętrznych zarezerwowano na fasady parteru oraz doświetlenie pomieszczeń biurowych. Przeszklone szczeliny w fasadzie dozują po zmierzchu światło sztuczne na elewacji, w dzień – dopływ rozproszonego światła naturalnego do wnętrza biblioteki tworząc atmosferę i nastrój odmienności.

 

Przeszklone fasady parteru dają wgląd w głąb powierzchni ogólnych oraz poprzez pasaż w przestrzeń rekreacyjną zlokalizowana wzdłuż rzeki. W połowie głębokości budynku do pasażu przylega trójkondygnacyjnej wysokości przestrzeń hallu głównego biblioteki. W obrębie pasażu przestrzeń ta przesklepiona jest świetlikiem. Wokół niej, na drugiej i trzeciej kondygnacji zlokalizowano pomieszczenia czytelnicze.

 

Zdecydowanie introwertyczna kompozycja kondygnacji bibliotecznych skupia uwagę na książkach, wprowadza spokój i harmonię. Częściowa izolacja od świata zewnętrznego i jego tętna ma wpłynąć nie tylko na atmosferę, ale i na inny wymiar czasu upływającego w bibliotece.

 

Dariusz Herman, Wojciech Subalski, Piotr Śmierzewski

 

 

Pełna prezentacja nagrodzonego obiektu w numerze 16 ARCH. Zamówienie drukowanej wersji magazynu – kontakt: archiwum(at)archsarp.pl

ARCH #57
STYCZEŃ/LUTY 2020
facebook