AUTOR ARTYKUŁU

AGNIESZKA BULANDA
NAJLEPSZE OBIEKTY ARCHITEKTURY XXI WIEKU
5 marca 2013 | wyślij link
NAJLEPSZE OBIEKTY ARCHITEKTURY XXI WIEKU

Konkurs Życie w architekturze powraca po ponad dekadzie nieobecności. Jurorzy nie mieli łatwego zadania, musieli wybierać spośród 1064 zgłoszonych realizacji z lat 2000–2012. Grand Prix dla Najlepszego Obiektu Architektury XXI wieku otrzymało Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach projektu biura HS99.

 

Po 12 latach wznowiony został konkurs Życie w Architekturze. To dobrze, bo to jedyny w Polsce konkurs o tak dużej skali, tak medialnie nagłośniony i tak przez środowisko architektoniczne ceniony i lubiany.  Tym razem dodatkowego splendoru dodał fakt, że po raz pierwszy w historii naszego kraju nagroda w dziedzinie architektury przyznana została przez Prezydenta Rzeczpospolitej, który objął honorowy patronat nad konkursem.

 

Zważywszy okres, którym objęty był konkurs a więc lata 2000–2012, jurorzy nie mieli łatwego zadania, musieli bowiem wybrać spośród 1064 zgłoszeń z całego kraju tych naprawdę najlepszych. Podczas listopadowej prezentacji finałowej 12-tki w warszawskiej Zachęcie, nie opuszczała mnie myśl, że były to wyjątkowo trudne wybory, wiele naprawdę znakomitych obiektów musiało z tej rywalizacji odpaść.

 

Jak powiedział wówczas prof. Dariusz Kozłowski, przewodniczący jury: „Wybór był bardzo trudny, lecz dzięki temu, że każdy z członków składu sędziowskiego ceni sobie nieco inny styl projektowania i trochę inaczej definiuje architekturę początku XXI wieku, myślę, że udało nam się stworzyć naprawdę szerokie spektrum polskich realizacji ostatnich lat.

 

W składzie jury znaleźli się ponadto: Jerzy Grochulski (Prezes SARP kadencji 2009-2012, Członek Rady Międzynarodowej Unii Architektów), Wojciech Gęsiak (Prezes Izby Architektów RP), Marek Sietnicki (współzałożyciel pracowni Mellon Architekci), Ewa P. Porębska (redaktor naczelna „Architektury-murator”, inicjatorka i organizatorka Życie w Architekturze, juror Europejskiej Nagrody Architektonicznej im. Miesa van der Rohe 2013, członek Rady Ekspertów Nagrody European Prize for Urban Public Space). Z ramienia Kancelarii Prezydenta jurorami byli: Anda Rottenberg (historyk i krytyk sztuki, współzałożycielka Fundacji Egit oraz Fundacji Instytut Promocji Sztuki), Mirosław Bałka (jeden z najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy i autorów instalacji) i Robert Konieczny (architekt i współzałożyciel pracowni KWK Promes, jego projekty wyróżniane były m.in. nagrodą House of the Year 2006 i nominacjami do Europejskiej Nagrody im. Miesa van der Rohe).

 

Grand Prix dla Najlepszego Obiektu Architektury XXI wieku otrzymało Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach autorstwa architektów Dariusza Hermana, Piotra Śmierzewskiego i Wojciecha Subalskiego, z koszalińskiego biura HS99. Nagrodę tę wręczył laureatom Prezydent RP p. Bronisław Komorowski. Gratulując zwycięzcom podkreślił: „Dzięki Bibliotece Akademickiej Śląsk zyskał obiekt, który przejdzie do historii i z którego dumne będą nasze wnuki. Większość z nas dobrze pamięta, że do niedawna nie mieszkało się w architekturze, ale w blokach. Sama nazwa konkursu – Życie w Architekturze – świadczy więc o tym, jak głębokie zmiany zaszły w Polsce. Mam nadzieję, że te zmiany będą szły jeszcze dalej, że uda nam się osiągnąć harmonię między estetyką naszych miast a krajobrazem.” (…)

 

 

Artykuł opublikowany został w bieżącym – 16 numerze ARCH. Całość artykułu w drukowanej wersji magazynu do nabycia w sieci salonów EMPiK i wybranych księgarniach.

ARCH #57
STYCZEŃ/LUTY 2020
facebook